GRAD DUGA RESA|Službene stranice

BAGATELNA NABAVA

POZIV NA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVU PROJEKCIJSKOG KINO PLATNA I PROJEKTORA PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA DUGA RESA

Pučko otvoreno učilište Duga Resa je dana 09.11.2017. godine sklopilo  Ugovor o nabavi i isporuci  projekcijskog kino platna i projektora Pučkog otvorenog učilišta Duga Resa s gospodarskim subjektom PRAHIN INC d.o.o.,  Karabljeva odvojak 5, Brezje,  10431 Sveta Nedelja, OIB 60219416826.

Dana 25.10.2017. godine naručitelj Grad Duga Resa u svojstvu središnjeg tijela za provođenje postupaka javne nabave i jednostavne nabave ovlašten od strane naručitelja Pučko otvoreno učilište Duga Resa, Trg Sv.Jurja 3, OIB 03031924297 objavljuje Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave radova za nabavu projekcijskog kino platna i projektora Pučkog otvorenog učilišta Duga Resa, E-JED-1/2017.

Rok za dostavu ponuda je 02.11.2017. godine do 12 sati, što je detaljnije opisano u Pozivu na dostavu ponuda.

Poziv na dostavu ponude zajedno s pripadajućom dokumentacijom možete preuzeti ovdje, a troškovnik možete preuzeti ovdje.