GRAD DUGA RESA|Službene stranice

BAGATELNA NABAVA

Izrada glavnih projekata rekonstrukcije nerazvrstanih cesta sa oborinskom odvodnjom i ishođenje potvrde na glavne projekte na području Grada Duge Rese sa gospodarskim subjektom ULJANIK d.o.o.

Grad Duga Resa dana 1.07.2015.nakon provedenog postupka bagatelne nabave sklopio je Ugovor o izvršenju usluge izrade glavnih projekata rekonstrukcije nerazvrstanih cesta sa oborinskom odvodnjom i ishođenje potvrde na glavne projekte na području Grada Duge Rese sa gospodarskim subjektom ULJANIK d.o.o., Mate Bučara 9, 44250 Petrinja.