GRAD DUGA RESA|Službene stranice

BAGATELNA NABAVA

Poziv na dostavu ponuda u postupku bagatelne nabave za izradu projektne dokumentacije za uređenje nogostupa u Riječkoj i Frankopanskoj ulici, E-BAG-5/2016-6

Grad Duga Resa je dana 27.10.2016. godine sklopio  Ugovor za izradu projektne dokumentacije za uređenje nogostupa u Riječkoj i Frankopanskoj ulici sa gospodarskim subjektom CONSTRUCTION PROJECT d.o.o., Jozefinska cesta 13, 47250 Duga Resa, OIB 53502353097 .

 

Naručitelj Grad Duga Resa  objavljuje Poziv na dostavu ponuda u postupku bagatelne nabave za izradu projektne dokumentacije za uređenje nogostupa u Riječkoj i Frankopanskoj ulici, E-BAG-5/2016-6.

Rok za dostavu ponuda je 18.10.2016. godine do 13 sati, što je detaljnije opisano u Pozivu na dostavu ponuda.

Poziv na dostavu ponude zajedno s pripadajućom dokumentacijom možete preuzeti ovdje, troškovnik možete preuzeti ovdje, te snimak Riječke i Frankopanske ulice možete preuzeti ovdje.