GRAD DUGA RESA|Službene stranice

NOVOSTI

Poziv na 25. sjednicu Gradskog vijeća Grada Duge Rese

REPUBLIKA HRVATSKA, KARLOVAČKA ŽUPANIJA, GRAD DUGA RESA, GRADSKO VIJEĆE

  • KLASA: 021-01/16-01/07
  • URBROJ: 2133/03-01/03-16-
  • Duga Resa, 13. prosinca 2016. godine

Na temelju članka 87. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Duge Rese (Službeni glasnik Grada Duge Rese 05/09, 08/12, 09/12, 02/13, 08/13, 12/13, 02/14) predsjednik Gradskog vijeća Grada Duge Rese saziva 25. sjednicu Gradskog vijeća Grada Duge Rese dana 21. prosinca 2016. godine (srijeda) u 09,00 sati u gradskoj vijećnici.

Cijeli poziv pogledajte ovdje.