GRAD DUGA RESA|Službene stranice

NOVOSTI

POTPISIVANJE UGOVORA ZA SANACIJU GUBITAKA NA VODOOPRSKRBNOM SUSTAVU DUGE RESE I OKOLNIH OPĆINA

Dana 17. rujna 2018. godine (ponedjeljak) u 13,30 sati u Demokratskom rasadniku u Dugoj Resi, Trg sv. Jurja 3. svečano će se potpisati „Ugovor za sanaciju gubitaka na vodooprskrbnom sustavu Duge Rese i okolnih općina“  između Komunalnog Duga Resa d.o.o. i tvrtke IMGD d.o.o. iz Samobora, izvođača radova, odabranog na temelju provedenog postupka javne nabave. Tvrtka IMGD d.o.o. iz Samobora odabrana je kao najpovoljniji ponuđač za izvođenje radova sanacije gubitaka na vodoopskrbom sustavu Duge Rese i okolnih općina.

Hrvatske vode u prosincu 2017. godine raspisale su pozivni natječaj za program smanjenja gubitaka na vodoopskrbnom sustavu na nacionalnoj razini.

Komunalno Duga Resa d.o.o. izvršilo je prijavu na navedeni poziv i to temeljem studije vodoopskrbe „Koncepcijsko rješenje vodoopskrbnog sustava Duge Rese i okolnih općina“ te je pozitivnom evaluacijom prijave na natječaj osiguralo provedbu programa u petogodišnjem periodu ukupne procijenje vrijednosti investicije 18.000.000,00 kn.

Provedenim postupkom javne nabave i sklapanjem Okvirnog sporazuma osigurani su preduvjeti za sklapanje prvog ugovora za sanaciju gubitaka na vodoopskrbom sustavu Duge Rese i okolnih općina  ukupne vrijednosti 2.125.000,00 kn kojim se ostvaruje realizacija programa smanjenja gubitaka, vođenje projekta i stručni nadzor.

Ukupan projekt financira u iznosu od 80% od strane Hrvatskih voda, Grad Duga Resa 20%, Komunalno Duga Resa d.o.o. je naručitelj radova a tvrtka IMGD d.o.o. izvođač.

Program smanjenja gubitaka obuhvaća utvrđivanje i provođenje mjera nužnih za smanjenje gubitaka u vodoopskrbnom sustavu. Vodoopskrbni sustav se nalazi na području jedinica lokalnih samouprava Duge Rese, Netretića, Barilovića, Krnjaka, Bosiljeva i djelomično Generalskog Stola.

Programom su obuhvaćene slijedeće aktivnosti:

  1. Utvrđivanje nultog stanja i usklađenja hidrauličkih uvjeta s osvrtom na studiju:

„Koncepcijsko rješenje vodoopskrbnog sustava Duge Rese i okolnih općina“

  1. Izgradnja okana sa mjerno-regulacijskom opremom
  2. Utvrđivanje curenja
  3. Sanacija curenja
  4. Projektiranje interventnih mjera
  5. Sanacije cjevovoda
  6. Sanacije vodnih građevina
  7. Tehnička zaštita vodnih građevina
  8. Izrada elaborata uspješnosti – financijska analiza.

Program sanacije gubitaka multidisciplinarna je investicija koja ubraja više aktivnosti kako bi se ostvario željeni cilj.

Izvoditelj unutar programa mora osigurati ukupno smanjenje utvrđenih gubitaka nultim stanjem od minimalno 50%, sve ispod minimalno propisanog cilja se smatra neispunjenjem uvjeta programa smanjenja gubitaka.

Vodni gubici se najčešće pojavljuju u obliku curenja duž cjevovodne mreže (puknućem i oštećenjima na cijevima, spojevima, vodovodnim armaturama i oblikovnim komadima), što se opisuje kako kvar na sustavu. U tom kontekstu, sanacija vodnih gubitaka podrazumijeva brzu detekciju, stalni nadzor s daljinskim upravljanjem, uklanjanje kvarova, sanaciju vodoopskrbne mreže i vodovodnih armatura što je dosad stvaralo veliki dodatni trošak zahvaćenih a neprodanih količina vode, povećane potrošne energije, materijala, radne snage, odnosno dodatni negativan utjecaj na financijsko poslovanje javnog isporučitelja vodnih usluga.

Hrvatske vode i jedinice lokalne samouprave sufinanciranjem programa i aktivnostima na smanjenja gubitaka vode u našem vodoopskrbnom sustavu odrazit će se u značajnim uštedama i efikasnosti na našem distributivnom području.

Taj će se prioritet ostvariti smanjenjem pritiska na vodna tijela te ima za cilj dugoročno uspostavljanje održivog upravljanja javnim vodoopskrbnim sustavom. Također, provedba programa smanjenja gubitaka u Republici Hrvatskoj ima za cilj i ujednačavanje standarda poslovanja javnih isporučitelja vodnih usluga.