GRAD DUGA RESA|Službene stranice

NOVOSTI

POSTAVLJENA JE TURISTIČKA SIGNALIZACIJA

Na području Grada Duge Rese postavljena je turistička signalizacija. Ukupno su postavljene 22 table, od pozdravnih tabli dobrodošlice u Grad do putokaznih ploča za smještajne objekte. Table su postavljene u skladu sa Pravilnikom o turističkoj i ostaloj signalizaciji na cestama (NN 64/2016). Projektna dokumentacija za postavljenu signalizaciju izradila je tvrtka Planum d.o.o. Nositelj provedbe je Turistička zajednica Grada Duge Rese.