GRAD DUGA RESA|Službene stranice

NOVOSTI

POREZ I PRIREZ NA DOHODAK PER CAPITA

Podaci koji su dostupni na CROračunu ( http://www.datasimplified.com/…/porez_i_prirez_per_capita_…/ ) pokazuju da su u 2016. godini gradovi, općine i županije Republike Hrvatske prikupili 760 milijuna kuna više prihoda po osnovi poreza i prireza na dohodak u odnosu na godinu dana ranije, što predstavlja rast od 8%. Prosječni porast po glavi stanovnika na razini Republike Hrvatske iznosi 177 kuna. 72 od 128 gradova bilježi porast veći od 8%, dok 36 od 128 gradova bilježi porast po glavi stanovnika veći od 177 kuna.
U Karlovačkoj, Međimurskoj i Virovitičko-podravskoj županiji ostvaren je rast veći od 15 posto. U 2016. godini Duga Resa se sa ostvarenih 1.340 kuna poreza i prireza po stanovniku našla na 53. mjestu od 128 gradova, odnosno na 118. mjestu od 556 jedinica lokalne samouprave (prirez od 10 %), što ukazuje na pozitivna gospodarska kretanja na području grada.
Vlastiti prihodi općina i gradova uključuju prihode od imovine, porez na potrošnju, porez na vikendice, porez na tvrtku ili naziv, porez na korištenje javnih površina, prirez porezu na dohodak, upravne pristojbe, komunalne i druge naknade, te druge prihode koje reguliraju posebni propisi.
Od 2001. godine svi gradovi i općine imaju pravo odrediti prirez porezu na dohodak. Maksimalni iznos prireza određen je tipom i veličinom jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave. Općine mogu odrediti prirez po stopi do 10%, u gradovima do 30.000 stanovnika ta stopa može iznositi do 12 %, a u gradovima s više od 30.000 do 15 %, a u Gradu Zagrebu do 18%.