GRAD DUGA RESA|Službene stranice

NOVOSTI

PONOVLJENI POZIV ZA PREDLAGANJE JAVNIH PRIZNANJA GRADA DUGE RESE

Gradsko vijeće Grada Duge Rese na 26. sjednici donijelo je Odluku o načinu i kriterijima dodjele javnih priznanja i Odluku o dodjeli Povelje Grada Duge Rese s plaketom kojima sada i fizičke osobe s područja Grada Duge Rese mogu biti ovlašteni predlagatelji za javna priznanja Grada.

Temeljem navedenog Grad Duga Resa ponavlja poziv za dostavu prijedloga radi dodjele priznanja i nagrada za postignuća u 2016. godini.

Već dostavljeni prijedlozi za javna priznanja iz prijašnjeg poziva važeći su i dalje i nije ih potrebno ponovno predlagati.

Prijedloge za dodjelu javnih priznanja, novčanih nagrada, te Povelje Grada Duge Rese s plaketom utvrđuje Odbor za izbor i imenovanja, a odluku donosi Gradsko vijeće Grada Duge Rese.

Rok za dostavu je 31.03.2017. godine.

Oblici javnih priznanja su (a Odluke o istom možete preuzeti ovdje)

A)

– priznanja za naročite uspjehe i ostvarene rezultate rada u stručnom, umjetničkom, nastavnom i drugom radu tijekom životnog vijeka pojedinca s područja Grada – javna priznanja za životno djelo

– godišnje priznanje za naročite uspjehe i ostvarene rezultate pojedinaca ili pravne osobe u prethodnoj godini.

 Prijedlog za javna priznanja mogu dati: gradonačelnik, pravne osobe sa sjedištem na području Grada, udruge sa sjedištem na području Grada, političke stranke koje djeluju na području Grada Duge Rese, fizičke osobe koje imaju prebivalište na području Grada Duge Rese, 1/3 vijećnika Gradskog vijeća, sam Odbor za izbor i imenovanja.

Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja moraju biti obrazloženi i sadržavati:

*  za životno djelo:

 • životopis
 • obrazloženje o stručnom, umjetničkom, znanstvenom ili  drugom javnom radu tijekom životnog vijeka kojim je dat doprinos razvitku Grada

* godišnje javno priznanje

* za pojedinca ili grupu pojedinaca ako je određeno ostvarenje rezultat zajedničkog rada

 • životopis
 • obrazloženje ostvarenih rezultata rada u 2016. godini zbog kojih se pojedinca ili grupu pojedinaca predlaže za dodjelu javnih priznanja

* za pravne osobe

 •  osnovne podatke o pravnoj osobi
 •  obrazloženje postignutih rezultata u radu u 2016. godini zbog kojih se istu predlaže za dodjelu javnih priznanja.

B)

Prijedlog za novčane nagrade utvrđuje gradonačelnik.

Prijedlog za dodjelu novčane nagrade mora sadržavati:

 • osnovne podatke o pojedincu ili pravnoj osobi kojoj se nagrada dodjeljuje,
 • obrazloženje razloga za dodjelu ove nagrade,
 • visinu novčane nagrade.

C)

Odlukom o ustanovljavanju javnog priznanja naziva Povelja Grada Duge Rese s plaketom koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Duge Rese 25. svibnja 2011. godine (Službeni glasnik Grada Duge Rese 2/11, 02/17), ustanovljen je i oblik priznanja, Povelja Grada Duge Rese s plaketom za ostvarene najviše zasluge i rezultate u stručnom i praktičnom radu u gospodarstvu, kulturi i drugim područjima a koju možete preuzeti ovdje.

Pravo na podnošenje inicijative za dodjelu Povelje Grada Duge Rese s plaketom imaju: gradonačelnik, pravne osobe sa sjedištem na području Grada, udruge sa sjedištem na području Grada, političke stranke koje djeluju na području Grada Duge Rese, fizičke osobe koje imaju prebivalište na području Grada Duge Rese, 1/3 vijećnika Gradskog vijeća, sam Odbor za izbor i imenovanja.

Prijedlog za dodjelu Povelje Grada Duge Rese s plaketom mora sadržavati:

 • osnovne podatke o pojedincu ili pravnoj osobi kojoj se nagrada dodjeljuje,
 • obrazloženje razloga za dodjelom plakete.

Molimo da se pri predlaganju potencijalnih priznanja pridržavate propisanih odredbi. 

Prijedloge s obrazloženjima možete dostaviti mailom (grad-dugaresa@dugaresa.com.hr), poštom na adresu Grad Duga Resa, Trg sv. Jurja 1, Duga Resa ili predati ih osobno na II. katu zgrade gradske uprave, soba 48.