GRAD DUGA RESA|Službene stranice

BAGATELNA NABAVA

PONOVLJENI POSTUPAK-JEDNOSTAVNA NABAVA- Izgradnja poligona za bicikle, romobile i skate – pumptrack, JN-57/2021

Na temelju članka 18. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 06/17) i članka 60. Statuta Grada Duge Rese (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 02/13, 01/15, 06/17 i 10/17, 06/18 – pročišćeni tekst i 02/20) gradonačelnik Grada Duge Rese dana 22. veljače 2021. godine donosi Odluku o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave – Izgradnja poligona za bicikle, romobile i skate – pumptrack, JN-57/2021 koju možete preuzeti ovdje.


Naručitelj Grad Duga Resa pokreće postupak jednostavne nabave –Izvođenje radova na izgradnji poligona za bicikle, romobile i skate – pumptrack, JN-57/2021  te ovim putem stavlja na raspolaganje Poziv na dostavu ponuda,  Programski zadatak te Troškovnik zainteresiranim gospodarskim subjektima. Tekst i tražene obrasce Poziva na dostavu ponuda preuzmite ovdje , Troškovnik preuzmite ovdje, te Programski zadatak preuzmite ovdje.

Rok za dostavu ponuda je do 09. veljače 2021. godine (utorak) do 12:00 sati, što je detaljnije opisano u Pozivu na dostavu ponuda.