GRAD DUGA RESA|Službene stranice

JAVNA NABAVA

POKRENUT POSTUPAK DODJELE KONCESIJE ZA OBAVLJANJE DIMNJAČARSKIH POSLOVA NA PODRUČJU GRADA DUGE RESE

Na temelju članka 19. i 21. Zakona o koncesijama (Narodne novine, broj 143/12), članka 11. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br: 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Grada Duge Rese te Odluke o izmjeni Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Duge Rese (Službeni glasnik Grada Duge Rese 04/15) gradonačelnik Grada Duge Rese kao davatelj koncesije objavljuje: Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Duge Rese

Dokumentaciju preuzmite na sljedećim linkovima: