GRAD DUGA RESA|Službene stranice

NOVOSTI

POJEDINAČNE I ZBIRNE KANDIDACIJSKE LISTE – IZBORI ZA VIJEĆA MJESNIH ODBORA GRADA DUGE RESE 2018.

Na temelju članka 24. Zakona o lokalnim izborima (NN broj 144/12, 121/16) i članka 11. Odluke o izboru članova Vijeća mjesnih odbora (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 01/02, 02/13) Gradsko izborno povjerenstvo Grada Duge Rese sastavilo je i objavljuje dana 30. ožujka 2018. godine pravovaljano predloženu Listu kandidata za izbor članova Vijeća mjesnih odbora na području Grada Duge Rese koju možete preuzeti ovdje.

Na temelju članka 24. Zakona o lokalnim izborima (NN broj 144/12, 121/16) i članka 11. Odluke o izboru članova Vijeća mjesnih odbora (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 01/02, 02/13) Gradsko izborno povjerenstvo Grada Duge Rese sastavilo je i objavljuje dana 30. ožujka 2018. godine pravovaljano predloženu Zbirnu listu kandidacijskih lista za izbor članova Vijeća mjesnih odbora na području Grada Duge Rese koju možete preuzeti ovdje.