GRAD DUGA RESA|Službene stranice

GRADSKA SLUŽBA - OBJAVE

Plan prijema na stručno osposobljavanje u upravna tijela Grada Duge Rese u 2016. godini

U okviru Mjera aktivne politike zapošljavanja u 2016. godini, a u cilju provedbe mjere poticanja zapošljavanja „Rad, staž i prijevoz“-stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa gradonačelnik Grada Duge Rese donosi: na stručno osposobljavanje u upravna tijela Grada Duge Rese u 2016. godini Plan prijma.