GRAD DUGA RESA|Službene stranice

PLAN JAVNE NABAVE

Plan nabave roba, radova, usluga

Gradsko vijeće Grada Duge Rese na 10. sjednici održanoj 17. srpnja 2014. godine donijelo je I. izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga za 2014. godinu. I. izmjene i dopune možete preuzeti u PDF formatu.

 

Gradsko vijeće Grada Duge Rese na 7. sjednici održanoj 05. ožujka 2014. godine donijelo je Plan nabave roba, radova i usluga za 2014. godinu. Plan nabave možete preuzeti u PDF formatu.