GRAD DUGA RESA|Službene stranice

NOVOSTI

Nabava dugoročnog kunskog kredita

Grad Duga Resa  dana 07. listopada 2014. godine sklopio je Ugovor o dugoročnom kreditu s gospodarskim subjektom OTP banka Hrvatska d.d., Zadar, Domovinskog rata 3, OIB 52508873833. Objavu sklopljenog ugovora u Narodnim novinama potražite ovdje.

Grad Duga Resa dana 08. travnja 2014. godine raspisuje otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu dugoročnog kunskog kredita uz valutnu klauzulu. Objavu natječaja u Narodnim novinama potražite ovdje.