GRAD DUGA RESA|Službene stranice

POSTUPCI

Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za javnu nabavu – Opremanje Poduzetničkog inkubatora namještajem, informatičkom opremom i strojevima- KK.03.1.2.01.0045

Grad Duga Resa dana 25.10.2019. godine sklopio je Ugovor za nabavu i instalaciju informatičke opreme s ekonomski najpovoljnijim ponuditeljem TT IMPACT d.o.o., Augusta Cesarca 38, Slavonski Brod, OIB 92137489519. Obavijest o sklopljenom ugovoru objavljena je 13.11.2019. na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave koji možete preuzeti https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Grad Duga Resa dana 21.10.2019. godine sklopio je Ugovor za nabavu i instalaciju 3D printera i 3 skenera s ekonomski najpovoljnijim ponuditeljem IZIT d.o.o., Fallerevo šetalište 22, 10000 Zagreb, OIB 48946294365 . Obavijest o sklopljenom ugovoru objavljena je 13.11.2019. na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave koji možete preuzeti https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Grad Duga Resa dana 23.10.2019. godine sklopio je Ugovor za nabavu i montažu namještaja s ekonomski najpovoljnijim PROKLIMA-TIM d.o.o., Luje Naletilića 10, 10020 Zagreb OIB 76937815443. Obavijest o sklopljenom ugovoru objavljena je 13.11.2019. na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave koji možete preuzeti https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Naručitelj – Grad Duga Resa je potpisnik Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014. – 2020. broj: KK.03.1.2.01.0045, a kojim su Naručitelju odobrena bespovratna sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj (Operativni program Konkurentnost i kohezija) za provedbu projekta Razvoj poduzetničkog inkubatora Duga Resa te je provedba ove nabave dio aktivnosti u realizaciji Projekta.

Grad Duga Resa dana 14.08.2019. godine raspisuje otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za javnu nabavu – Opremanje Poduzetničkog inkubatora namještajem, informatičkom opremom i strojevima- KK.03.1.2.01.0045.

Broj objave Poziva na nadmetanje (oznaka/broj) u Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina je 2019/S 0F2-0033088 koji možete preuzeti ovdje.