GRAD DUGA RESA|Službene stranice

Dječje gradsko vijeće

OSNIVANJE DRUŠTVA “NAŠA DJECA JOZEFINA”

Osnovana je nova gradska udruga Društvo “Naša djeca Jozefina” kojoj je cilj promicanje prava i položaja djeteta u lokalnoj zajednici. Društvo će kao novi član Koordinacijskog odbora Akcije Grad Duga Resa – prijatelj djece bit glavni nositelj aktivnosti za promicanje dječjih prava i potreba.

Osnivači Društva vesele se radu i zajedničkim međusobnim aktivnostima Društva i drugih institucija koje brinu o dječjim pravima i potrebama te pozivaju sve zainteresirane da se aktivno uključe u rad Društva kako bi doprinijeli i pripomogli ostvarivanju ciljeva Društva što je prvenstveno poticanje i organizacija akcija i aktivnosti s djecom i za djecu u njihovom slobodnom vremenu na temelju interesa i želja djece praćenje i promicanje ostvarivanja prava djeteta, te pružanje podrške roditeljima u razvoju i odgoju djece a sve u skladu s odredbama Konvencije UN-a o pravima djeteta, kao i vođenje psiho-socijalne, humanitarne i druge akcije koje pomažu djeci.