GRAD DUGA RESA|Službene stranice

NOVOSTI

OGLAS ZA UPIS DJECE U PROGRAME DJEČJEG VRTIĆA DUGA RESA ZA PEDAGOŠKU GODINU 2019./2020. GODINU

Temeljem članka 1.a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i čl. 11. Pravilnika o postupku i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Duga Resa, Povjerenstvo za upis  Dječjeg vrtića Duga Resa dana 01. travnja 2019. godine objavljuje

O G L A S

za upis djece u programe DJEČJEG VRTIĆA DUGA RESA za pedagošku godinu 2019./2020.

Ustanova Dječji vrtić Duga Resa primat će predbilježbe za upis djece u slijedeće programe:

 1. Redovni 10-satni program predškolskog odgoja i obrazovanja djece rane i predškolske dobi
 2. Redovni 10-satni program predškolskog odgoja i obrazovanja djece rane i predškolske dobi ranog učenja engleskog jezika
 3. Redovni 10-satni program predškolskog odgoja i obrazovanja djece rane i predškolske dobi s integriranim vjerskim odgojom

Obrazac Zahtjeva za upis možete preuzeti s web stranice Vrtića odnosno web stranice Grada Duge Rese  i Općine Generalski Stol ili u prostorijama računovodstva Dječjeg vrtića Duga Resa (Banjavčićeva 2), svakim radnim danom od 07:00 do 15:00 sati. Dodatna pojašnjenja roditelji mogu zatražiti i na slijedeći broj telefona: 047/841-110

Za upis djeteta (djece) u Vrtić, roditelj/korisnik dužan je dostaviti:

OBVEZNA DOKUMENTACIJA ZA UPIS DJECE U VRTIĆ I JASLICE

 1. Zahtjev za upis djeteta (djece) u predškolsku ustanovu
 2. Presliku Rodnog lista i OIB djeteta (djecu)
 3. Presliku osobnih iskaznica roditelja i njihov OIB
 4. Dokaz o zaposlenju roditelja ( Elektronički zapis o radnopravnom statusu s HZMO-a za oba roditelja)

 RODITELJI  KOJI  SMATRAJU  DA  MOGU  OSTVARITI  PREDNOST  PRI  UPISU, DUŽNI  SU  PRILOŽITI  SLIJEDEĆU  DOKUMENTACIJU   (Dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu):

 • Za dijete samohranog roditelja – dokaze/izjavu o samohranosti (drugi roditelj umro, proglašen umrlim, nestao ili nije sposoban uzdržavati dijete ili skrbiti o njemu)
 • Za dijete oba zaposlena roditelja – Potvrde o radnom statusu oba roditelja – Elektronički zapis podataka iz područja radnih odnosa koje izdaje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
 • Potvrdu o redovitom školovanju ( ukoliko se roditelji školuju)
 • Za dijete roditelja branitelja ili invalida Domovinskog rata – Presliku dokumenta da je roditelj djeteta žrtva ili invalid Domovinskog rata
 • Za dijete iz obitelji s troje ili više djece – za svako maloljetno dijete rodni list ili izvadak iz matice rođenih
 • Za dijete iz obitelji s teže bolesnim roditeljima – Liječničku potvrdu liječnika primarne zdravstvene zaštite o težoj bolesti roditelja
 • Za dijete u udomiteljskim obiteljima, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi– odgovarajuće Rješenje ili Potvrdu nadležnog tijela odnosno Centra za socijalnu skrb
 • Za dijete roditelja koji primaju doplatka za djecu Rješenje HZZO o pravu na doplatak za dijete.

**Za djecu sa poteškoćama u razvoju potrebno je dostaviti:

-Obveznu dokumentaciju iz ovog Oglasa

-Presliku medicinske dokumentacije djeteta koja potvrđuje posebne potrebe u rastu i razvoju odn. Nalaz i mišljenje Centra za socijalnu skrb  odn. Rješenje 1. stupanjskog tijela vještačenja za djecu s teškoćama u razvoju.

**Za djeca koja žive u iznimno teškim socijalnim i zdravstvenim prilikama potrebno je dostaviti:

-Obveznu dokumentaciju iz ovog Oglasa

-Potvrdu nadležnog Centra za socijalnu skrb  o korištenju socijalne pomoći

-Potvrdu Grada Duge Rese o uključenosti u socijalni program te sufinanciranju smještaja.

**Roditelji koji su korisnici prava na produljen roditeljski dopust do treće godine života djeteta, obvezni su dostaviti i:

-Obveznu dokumentaciju iz ovog Oglasa

-Dokumentaciju odn. Dokaze činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu

-Rješenje Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje kojim se ostvaruje navedeno pravo

Popunjen Zahtjev zajedno s ostalom prikupljenom dokumentacijom predaju se u računovodstvu Vrtića (Banjavčićeva 2) radnim danom od 07:00 do 15:00 sati  u vremenskom periodu od 01. do 30. travnja 2019. godine.

Zahtjevi zaprimljeni nakon roka kao i nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati.

Odluka o rezultatima upisa bit će objavljena na oglasnim pločama i internet stranici Dječjeg vrtića Duga Resa u roku od 30 dana od dana završetka upisa.

Rezultati upisa kao i lista čekanja djece koja nisu ostvarila pravo upisa  objavit će se javno na oglasnoj ploči Vrtića i na web stranica Vrtića, a iskazuju se u obliku liste prema ukupnom broju ostvarenih bodova.

Prilikom objave rezultata upisa bit će objavljene i sve informacije o daljnjem završetku upisa, mjestu objave konačnih rezultata kao i obavezama roditelja prije polaska djeteta u dječji vrtić.

Cjeloviti tekst oglasa možete preuzeti ovdje.