GRAD DUGA RESA|Službene stranice

NOVOSTI

OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU SAMOSTALNOG UPRAVNOG REFERENTA ZA EU FONDOVE NA ODREĐENO VRIJEME

U privitku se nalaze raspisani Oglas za prijam u službu samostalnog upravnog referenta za EU fondove na određeno vrijeme u Upravni odjel za gospodarstvo, društvene djelatnosti, stambene, pravne i opće poslove, Referada za gospodarstvo i europske integracije u Grada Duge Rese  s rokom prijave do 19.08.2019. (utorak).

U privitku se nalaze podaci o plaći i opisu poslova radnog mjesta:

Oglas za prijem na određeno samostalni upravni referent za EU fondove

Podaci o plaći i opisu posla radnog mjesta – samostalni upravni referent za EU fondove

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA ZA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

OBAVIJEST KANDIDATIMA O MJESTU I VREMENU TESTIRANJA

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM POSTUPKU PRIJMA