GRAD DUGA RESA|Službene stranice

NOVOSTI

Održana radionica u okviru projekta “Potrošačka školica” s temom “E-trgovina i financijske usluge”

8. veljače 2019. godine, u Demokratskom rasadniku Pučkog otvorenog učilišta Duga Resa, održana je osma informativno – edukativna radionica u sklopu projekta “Potrošačka školica” s temom “E-trgovina i financijske usluge”. Projekt “Potrošačka školica” u partnerstvu provode “MREŽNICA” – udruga za zaštitu potrošača grada Duge Rese i Potrošačica – društvo za zaštitu potrošačica i potrošača Hrvatske.

Izvoditelj aktivnosti Dean Radišić potrošačima je iznio pravila kojih bi se trebali držati prilikom kupnje putem interneta. Naglasio je kako je važno da potrošači uvijek prouče uvjete prodaje, dostave i povrata, paze na skrivene pretplate i odaberu siguran način plaćanja. Objasnio je kako cijena ponude prikazana na početku mora biti konačna cijena u koju su uključeni porez na dodanu vrijednost i ostala javna davanja te mogući administrativni troškovi. Također je objasnio da troškovi i mogućnosti dostave moraju biti jasno objašnjeni a njihova cijena jasno navedena te da će potrošači ukoliko kupuju izvan EU možda morati platiti PDV svoje zemlje, carinsku pristojbu i troškove prijevoza.

Istaknuo je da su pošiljke zanemarive vrijednosti do 22 EUR-a u kunskoj protuvrijednosti, kao i nekomercijalne pošiljke do 45 EUR-a u kunskoj protuvrijednosti koje fizička osoba šalje fizičkoj osobi oslobođene plaćanja carina i PDV-a. Pošiljke zanemarive vrijednosti do 150 EUR-a u kunskoj protuvrijednosti (osim alkoholnih proizvoda, parfema i toaletnih voda, duhana i duhanskih proizvoda) uvoze se oslobođene od uvoznih carina ali ako im je vrijednost veća od 22 EUR-a u kunskoj protuvrijednosti obračunava se PDV. Sve informacije vezane uz carinski postupak u poštanskom prometu dostupne na stranicama Carinske uprave Ministarstva financija.

Voditeljica projekta Monika Milčić upozorila je potrošače da budu oprezni kad daju osobne podatke i podatke o svojim financijama i da nikad ne otvaraju sumnjive poveznice ni nepoznate privitke koje dobiju elektroničkom poštom. Pozvala je na oprez prilikom podizanja “brzih” kredita, te navela da je popis imatelja odobrenja Ministarstva financija za pružanje usluga potrošačkog kreditiranja javno  dostupan na mrežnoj stranici Ministarstva financija. Istaknula je da u slučaju kupovine putem interneta na području EU, potrošač ima pravo vratiti kupljeni proizvod u roku od 14 dana i dobiti povrat novca, a pritom potrošač ne mora objašnjavati trgovcu zašto se predomislio.

Razliku između debitne i kreditne kartice objasnila je izvoditeljica aktivnosti Ana Smoljak. Naglasila je da prije ugovaranja financijskih usluga potrošači potraže dodatne informacije o uvjetima i načinu korištenja te pravima i obvezama koje iz ugovora proizlaze te da pri ugovaranju usluga u paketu obrate pozornost na pakete koji sadrže usluge koje su im doista potrebne.
Zaduživanje po minusu na tekućem računu jedan je od najskupljih kredita s jedne strane. S druge strane, takvo zaduživanje je najjednostavnije jer se lako i besplatno odobrava klijentima. Stoga je izvoditeljica aktivnosti Ana Smoljak objasnila potrošačica zašto bi bilo dobro da overdraft zatvore s namjenskim kreditom.

Budući da su trenutno kamate na klasičnu, oročenu štednju jako male, odnosno da je inflacija veća od kamata ne štednju, potrošačima je dala uvid u druge oblike štednje. Naglasak je stavila na Dobrovoljni mirovinski fond u kojem uz prinos fonda se dobivaju i državna poticajna sredstva.

Nositelj projekta „Potrošačka školica“ je „MREŽNICA“ – udruga za zaštitu potrošača grada Duge Rese, a  Potrošačica – društvo za zaštitu potrošačica i potrošača Hrvatske je partner na projektu „Potrošačka školica“ kojeg financira Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta u iznosu od 47.704,55 kuna kroz Javni natječaj za dodjelu financijske podrške projektnima udruga koje djeluju u području zaštite prava potrošača u 2019. godini.