GRAD DUGA RESA|Službene stranice

NOVOSTI

ODLUKU O DODJELI FINANCIJSKIH POTPORA ZA PROGRAME / PROJEKTE UDRUGA OD INTERESA ZA GRAD DUGU RESU U 2019.

Temeljem provedenog natječaja Grada od 14. siječnja 2019. godine i  prijedloga Povjerenstva za ocjenjivanje prijava programa/projekata  udruga, Gradonačelnik Grada Duge Rese donio je dana 5. ožujka 2019. godine Odluku o dodjeli financijskih potpora za programe/projekte udruga od interesa za Grad Dugu Resu u 2019. godinu koju možete preuzeti ovdje.