GRAD DUGA RESA|Službene stranice

NOVOSTI

ODLUKE O DODJELI FINANCIJSKIH POTPORA ZA AKTIVNOSTI UDRUGA U 2019.

Temeljem članka 60. Statuta Grada Duge Rese (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 02/13, 1/15, 6/17, 10/17, 2/18 i 6/18 – pročišćeni tekst), članka 33. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 05/15 i 11/18) i Javnog poziva za dodjelu financijskih potpora za aktivnosti udruga od interesa za Grad Dugu Resu u 2019. godini od 17. siječnja 2019. godine, Gradonačelnik Grada Duge Rese dana 24. siječnja 2019. godine donosi Odluku o dodjeli financijske potpore udruzi od interesa za Grad Dugu Resu u 2019. godini koju možete preuzeti ovdje.

Temeljem članka 60. Statuta Grada Duge Rese (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 02/13, 1/15, 6/17, 10/17, 2/18 i 6/18 – pročišćeni tekst), članka 33. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 05/15 i 11/18) i Javnog poziva za dodjelu financijskih potpora za aktivnosti udruga od interesa za Grad Dugu Resu u 2019. godini od 17. siječnja 2019. godine, Gradonačelnik Grada Duge Rese dana 11. veljače 2019. godine donosi Odluku o dodjeli financijskih potpora za aktivnosti udruga u 2019. godini koju možete preuzeti ovdje.