GRAD DUGA RESA|Službene stranice

NOVOSTI

ODLUKA O ZABRANI SPALJIVANJA I LOŽENJA VATRE NA OTVORENOM NA PODRUČJU GRADA DUGE RESE

Na temelju članka 4. i 8. Zakona o zaštiti od požara (NN broj 92/2010) i Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina za područje Grada Duge Rese (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 6/18) na prijedlog Stožera civilne zaštite Grada Duge Rese, Gradonačelnik Grada Duge Rese dana 7. travnja 2020. donosi

ODLUKU

o zabrani spaljivanja i loženja vatre na otvorenom na području Grada Duge Rese

I.

Radi vrlo suhog vremenskog perioda i suhe vegetacije uslijed čega je moguće doći do velikih požara otvorenom prostora, a na prijedlog Stožera civilne zaštite Grada Duge Rese, gradonačelnik donosi Odluku o zabrani svakog spaljivanja i loženja vatre na otvorenom prostoru na području Grada Duge Rese u vremenskom periodu od 7. travnja 2020. do 7. svibnja 2020. godine.

II.

Nadzor nad provedbom ove Odluke obavljaju: PP Duga Resa i Vatrogasna zajednica Grada Duge Rese. U obavljanju nadzora navedenim službama, dužne su po njihovom zahtjevu pomoć pružiti osobe ovlaštene za kontrolu provedbe propisanih mjera zaštite od požara, djelatnici pravnih osoba koje gospodare šumama, članovi vatrogasnih postrojbi i komunalni redari.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavom na službenoj web stranici Grada Duge Rese, a objaviti će se u Službenom glasniku Grada Duge Rese.

Odluku možete preuzeti ovdje.