GRAD DUGA RESA|Službene stranice

NOVOSTI

ODLUKA O STAVLJANJU VAN SNAGE ODLUKE O ZABRANI POSTAVLJANJA ŠATORA U SVRHU SPORTSKOG RIBOLOVA

Na temelju članka 46. Zakona o  sustavu civilne zaštite  (NN br.  82/15, 118/18 i 31/20) i članka 60. Statuta Grada Duge Rese (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 6/18- pročišćeni tekst i 2/20) Gradonačelnik Grada Duge Rese, dana 15. svibnja 2020. godine donosi

Odluku o stavljanju izvan snage Odluku o zabrani postavljanja šatora u svrhu sportskog ribolova na području Grada Duge Rese

I.

Ovom odlukom stavlja se izvan snage Odluka o zabrani postavljanja šatora u svrhu sportskog ribolova na području Grada Duge Rese od 21. ožujka 2020. godine uz poštivanje svih propisanih mjera i preporuka od strane Nacionalnog stožera.

II.

Ova Odluka stupa na snagu  danom donošenja  i objaviti će se  u Službenom glasniku Grada Duge Rese.

Odluku možete preuzeti ovdje.