GRAD DUGA RESA|Službene stranice

GRADSKA SLUŽBA - OBJAVE

Odluka o smanjenju plaća službenika i namještenika u gradskoj upravi Grada Duge Rese

Na temelju članka 9. st. 2. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj samoupravi (NN 28/10 ) i Čl. 60. Statuta Grada Duge Rese gradonačelnik donosi: o visini osnovice za obračun plaće službenika i namještenika u gradskoj upravi ODLUKU Grada Duge Rese

Cijelu odluku pročitajte ovdje