GRAD DUGA RESA|Službene stranice

NOVOSTI

Odluka o raspisivanju Javnog poziva za iskaz interesa za pružanje ugostiteljskih usluga povodom obilježavanja „Gljivarske večeri“

TURISTIČKA ZAJEDNICA
PODRUČJA ČETIRI RIJEKE
PARK DR. FRANJE TUĐMANA 3
HR – 47250 DUGA RESA
info@tzp4rijeke.hr
www.tzp4rijeke.hr
OIB 86236052428

Na temelju odluke gradonačelnika Grada Duge Rese, prema članku 60. Statuta Grada Duge Rese/Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 2/13, 1/15, 6/17, 10/17, 6/18 – pročišćeni tekst 2/20 – gradonačelnik Grada Duge Rese dana 24. rujna 2020. godine donosi

ODLUKU

O raspisivanju Javnog poziva za iskaz interesa za pružanje ugostiteljskih usluga povodom obilježavanja „Gljivarske večeri“
Turistička zajednica područja Četiri rijeke je organizator, a grad Duga Resa suorganizator obilježavanja Gljivarske večeri 2020. godine.

Manifestacija Gljivarske večer održavati će se u subotu, 9. listopada 2020. godine u Amfiteatru, Park dr. Franje Tuđmana, Duga Resa s početkom u 17,00 sati.

Ovim natječajem daje se na korištenje lokacija na Park dr. Franje Tuđmana (područje Amfiteatra) i to BEZ NAKNADE:
1. javna površina (2 Javne površine za ugostiteljsku djelatnost pružanja usluga hrane i pića)
2. javna površina (dodatni prigodni sadržaj kao prodaja slastica i grickalica, te ostale trgovačke robe)
Zakupnici dužni su osigurati ugostiteljsku ponudu jela i pića i prigodnu prodaju na štandovima obavezno u radnom vremenu od 16,30 – 23,00 sata, uz obavezno pridržavanje svih epidemioloških mjera i preporuka Stožera Civilne zaštite u datom trenutku.

Ponude se dostavljaju na adresu Turističke zajednice Područja Četiri rijeke – Park Dr. Franje Tuđmana 3, Duga Resa, s naznakom „PRIJAVA PREMA JAVNOM POZIVU ZA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA NA MANIFESTACIJI GLJIVARSKA VEČER“

PISANE PONUDE moraju sadržavati;
1. Naziv tvrtke, obrta ili fizičke osobe sa OIB-om i sjedištem,
2. Kontakt podatke; adresa, e-mail, broj telefona
3. Rješenje o upisu u odgovarajući registar,
4. Opis ugostiteljske ponude,
5. Iskazanu potrebu za priključak električne energije sa potrebnom snagom u (kW).

Uz ispunjenje propisanih uvjeta iz natječaja , odabrati će se onaj podnositelj prijave koji prijavu preda prvi.
Odluku o odabranom ponuditelju temeljem utvrđenih kriterija donosi TZP Četiri rijeke te će se ista dostaviti svim sudionicima natječaja u roku od 3 dana od dana za završetka natječaja.
Ugovor o korištenju javnog prostora zaključuje se u pisanom obliku.
Odabrani ponuditelj obavezan je zaključiti ugovor o zakupu sa TZP Četiri rijeke.
Rok za dostavu ponuda 5.10.2020. godine do 9:00 sati bez obzira na način dostave.
Neće se razmatrati nepravovremene i nepotpune ponude.
Ovaj natječaj objaviti će se na web stranicama dana 30.9.2020. godine: Turističke zajednice područja Četiri rijeke i Grada Duge Rese.
Rezultati natječaja objaviti će se najkasnije 06.10.2020. godine na web stranici TZ Područja Četiri rijeke i Grada Duge Rese.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti na adresi; info@tzp4rijeke.hr

Ivan Puškarić, mag.oec. Direktor TZ Područja Četiri rijeke

 

Odluku u pdf formatu možete preuzeti ovdje