GRAD DUGA RESA|Službene stranice

NOVOSTI

ODLUKA O ODOBRAVANJU REKREATIVNOG RIBOLOVA ZA ČLANOVE KŠR „MREŽNICA“ NA PODRUČJU GRADA DUGE RESE

Na temelju članka 13. Poslovnika o radu Stožera civilne zaštite Grada Duge Rese od 12. srpnja 2016. godine i dopuštenja Nacionalnog stožera CZ , Stožer civilne zaštite Grada Duge Rese dana 16. travnja 2020. godine donosi

ODLUKU O ODOBRAVANJU REKREATIVNOG RIBOLOVA ZA ČLANOVE KŠR „MREŽNICA“ NA PODRUČJU GRADA DUGE RESE

 I.

Na zahtjev Kluba športskih ribolovaca „Mrežnica“ iz Duge Rese, odobrava se rekreativni ribolov na području Grada Duge Rese kojim upravlja navedeni Klub uz poštivanje sljedećih mjera:

  • svim članovima Kluba kojima je izrečena mjera samoizolacije i karantene strogo je zabranjeno posjećivanje voda i obavljanje ribolova,
  • rekreativni ribolov može se obavljati isključivo pojedinačno i na vlastitu odgovornost u skladu sa svim dosadašnjim odredbama i pravilima koje nalaže Statut, gospodarska osnova i odluke Upravnog odbora Kluba,
  • zabranjen je bilo kakav oblik druženja, okupljanja i pripreme hrane u objektu kluba,
  • jedan ribolovac može koristiti samo jedno ribolovno mjesto za obavljanje ribolova,
  • svaki ribolovac dužan je imati svoju dodatnu opremu potrebnu za obavljanje ribolova
  • obavezno je strogo pridržavanje mjera Nacionalnog stožera CZ o napuštanju mjesta prebivališta i stalnog boravka odnosno kretanja,
  • kupovina dozvola (godišnjih i dnevnih) obavljati će se on line ili plaćanjem općom uplatnicom na račun Kluba s time da će se kupljena dozvola preuzeti u dogovoru sa ribočuvarima,
  • KŠR „Mrežnica“ i svaki ribolovac osobno je odgovoran za poštivanje gore navedenih mjera i mjera Nacionalnog stožera CZ.

II.

U slučaju ne poštivanja mjera iz  članka 1. ove Odluke, Odluka će se opozvati.

III.

Za kontrolu provedbe ove Odluke zadužuje se Klub športskih ribolovaca „Mrežnica“ iz Duge Rese.

O provedenoj kontroli, Klub je u obvezi jednom tjedno dostaviti pisano izvješće Stožeru CZ Grada Duge Rese.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavom na službenoj web. stranici Grada Duge Rese i traje do opoziva iste.

Odluku možete preuzeti ovdje.