GRAD DUGA RESA|Službene stranice

UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN - OBJAVE

ODLUKA O IMENOVANJU OVLAŠTENIH PREDSTAVNIKA ZA PROVEDBU POSTUPKA JAVNE NABAVE

Na temelju članaka 24. i 31. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11, 83/13 i 143/13) i članka 60. Statuta Grada Duge Rese (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 02/13) gradonačelnik Grada Duge Rese dana 07. travnja 2014. godine donosi slijedeću o imenovanju ovlaštenih predstavnika za provedbu postupka javne nabave O D L U K U za nabavu dugoročnog kredita

Cijeli tekst možete pročitati OVDJE