GRAD DUGA RESA|Službene stranice

NOVOSTI

ODLUKA GRADONAČELNIKA O DODJELI FINANCIJSKIH POTPORA UDRUGAMA KOJE SVOJE PROGRAME/PROJEKTE APLICIRAJU NA NATJEČAJE FONDOVA EU I DRUGE DONATORSKE NATJEČAJE U 2018. GODINI

Temeljem provedenog natječaja za dodjelu financijskih potpora za sufinanciranje udruga od interesa za Grad Dugu Resu koje svoje  programe/projekte apliciraju na natječaje fondova EU i druge donatorske natječaje u 2018. godini koji je bio otvoren od 12. rujna do 12. listopada 2018. godine, Gradonačelnik Grada Duge Rese donio je Odluku o dodjeli financijske potpore čiji tekst možete pogledati ovdje.

Ova odluka dostaviti će se udrugama koje su podnijele prijavu na natječaj i ostvarile pravo na dodjelu financijske potpore u 2018. godini putem e-maila navedenog u prijavi.