GRAD DUGA RESA|Službene stranice

NOVOSTI

ODLUKA O DODJELI FINANCIJSKIH POTPORA ZA PROGRAME/PROJEKTE UDRUGA OD INTERESA ZA GRAD DUGU RESU U 2017.

Temeljem provedenog natječaja za dodjelu financijskih potpora za programe/projekte udruga od interesa za Grad Dugu Resu u 2017. godini, zamjenik gradonačelnika koji obnaša dužnost gradonačelnika, donio je Odluku o dodjeli financijskih potpora za programe/projekte udruga od interesa za Grad Dugu Resu u 2017. godini čiji tekst možete preuzeti ovdje.

Prigovori na Odluku se mogu podnositi Povjerenstvu za odlučivanje o prigovorima u pisanom obliku ili na e-mail: ines.zaja@dugaresa.com.hr u roku od 8 dana od dana primitka Odluke odnosno objave na web stranici Grada (Odluka je objavljena dana 20. travnja 2017.godine). Prigovor se može podnijeti isključivo na natječajni postupak i ne može se podnijeti na odluku o neodobravanju sredstava ili na visinu dodijeljenih sredstava.
Rok za donošenje odluke Povjerenstva po prigovoru je 8 dana od dana primitka prigovora.

Međusobni odnosi, prava i obveze vezane uz realizaciju dodijeljenih sredstava udrugama, realizirati će se ugovorima o financijskoj potpori između Grada kao davatelja potpore i udruga kao primatelja potpore.

U slučaju kada je odobreno djelomično financiranje programa/projekta udruge, Grad kao davatelj financijskih sredstava je obvezan s korisnikom financiranja pregovarati o stavkama programa/projekta. Osoba za kontakt ispred Grada, kontaktirati će sve udruge kojima su odobrena sredstva i zajedno s voditeljem projekta dogovoriti izmjenu proračuna programa/projekta. Tako izmijenjen obrazac proračuna čini sastavni dio Ugovora o financijskoj potpori programu/projektu udruge u 2017. godini.

Sve informacije vezane uz natječaj možete pronaći ovdje.