GRAD DUGA RESA|Službene stranice

NOVOSTI

ODLUKA O AKTIVIRANJU I STAVLJANJU U PUNU FUNKCIJU STOŽERA CZ GRADA DUGA RESA /17.03.2020./

Odluku Gradonačelnik aktiviranju i stavljanju u punu funkciju stožera CZ Grada Duga Resa možete preuzeti ovdje.

Temeljem dopisa Stožera CZ RH KLASA: 810-03/20-11/3; URBROJ: 511-01-330-20-102 od 17.  ožujka 2020. godine, a u skladu sa Planom djelovanja civilne zaštite Grada Duga Resa točka 1.2 i 1.3.1 dana 17. ožujka 2020. Gradonačelnik donosi

O D L U K U

 o  aktiviranju i stavljanju u punu funkciju stožera CZ Grada Duga Resa pa sve do opoziva. Aktiviranje stožera CZ vrši se zbog novonastale situacije vezane uz širenje koronavirusa COVID-19.

Temeljem ove Odluke o aktiviranju Stožera CZ Grada Duga Resa provesti mjere predviđene Planom CZ GRADA, u poglavlju 1.2. kako slijede:

  1. Gradonačelnik uvodi pripravnost stožera CZ. U odsutnosti Gradonačelnika pripravnost uvodi načelnik Stožera civilne zaštite Grada.
  2. Pripravnosti podrazumijeva postupno dovođenje Stožera CZ u stanje spremnosti za izvršavanje namjenskih zadaća, spašavanja ljudskih života i imovine u slučaju katastrofa i većih nesreća u katastrofi, u ovom slučaju epidemije ili pandemije.
  3. Mjere pripravnosti za Stožer CZ:
  • Gradonačelnik poziva telefonom direktno načelnika Stožera ili njegova zamjenika. Uručuje im se Nalog za aktiviranje Stožera
  • Sazivanje sastanka Stožera CZ i obavještavanje pripadnika Stožera CZ o ugrozi i trenutnoj situaciji;
  • Uručivanje Naloga za aktiviranje Stožera CZ svakom pripadniku Stožera CZ
  • Ograničenje udaljavanja iz mjesta stanovanja ili s radnog mjesta svih članova stožera te kontinuirana dostupnost članova Stožera CZ;
  • Uvođenje pasivnog dežurstva u JLS ukoliko se za istim ukaže potreba;
  • Kontrola potrebnih materijalno – tehničkih sredstava i opreme za rad Stožera CZ;

O eventualnim daljnjim mjerama raspravljat će Stožer CZ po dobivanju zadaća od Županijskog stožera CZ ili Stožera CZ RH.