GRAD DUGA RESA|Službene stranice

Obrazovanje

NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA STUDENTIMA S PODRUČJA GRADA DUGE RESE ZA AKADEMSKU GODINU 2018./2019.

Gradonačelnik Grada Duge Rese donio je Odluku o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija studentima s područja Grada Duge Rese za akademsku godinu 2018./2019.koju možete preuzeti ovdje.

Grad Duga Resa raspisuje natječaj za dodjelu tri stipendije studentima s prebivalištem na području Grada Duge Rese za akademsku godinu 2018./2019. Tekst natječaja možete preuzeti ovdje.

Natječaj traje od 04.12.2018. godine do 11.12.2018.godine.

Sve informacije vezane uz natječaj za dodjelu stipendija mogu se dobiti pozivom na broj telefona: 819-027 ili u Gradskoj upravi Grada Duge Rese u sobi 51 na II. katu.

Prijave na natječaj podnose se na obrascu koji možete preuzeti ovdje. Također je potrebno ispuniti i dostaviti obrazac izjave o broju članova zajedničkog kućanstva koji možete preuzeti ovdje.

Obrazac je također moguće preuzeti i u Gradskoj upravi Grada Duge Rese u Upravnom odjelu za gospodarstvo, društvene djelatnosti, stambene prave i opće poslove u sobi 51 na II. katu.

Popis deficitarnih zanimanja utvrđen je Odlukom gradonačelnika o utvrđivanju deficitarnih zanimanja za dodjelu stipendija studentima za akademsku godinu 2018./2019. koju možete preuzeti ovdje.

Kriteriji i mjerila za dodjelu stipendija, postupak dodjele stipendija te način korištenja stipendija regulirani su Pravilnikom o studentskim stipendijama i odobravanju jednokratnih potpora studentima i učenicima koji možete preuzeti ovdje.


NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA UČENICIMA KOJI SE ŠKOLUJU ZA DEFICITARNA ZANIMANJA S PODRUČJA GRADA DUGE RESE ZA ŠKOLSKU GODINU 2018./2019.

Gradonačelnik Grada Duge Rese donio je  Odluku o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija učenicima s područja Grada Duge Rese koji se školuju za deficitarna zanimanja koju možete preuzeti ovdje.

Grad Duga Resa raspisuje natječaj za dodjelu šest stipendije učenicima s prebivalištem na području Grada Duge Rese u visini od 200,00 kn mjesečno za deset mjeseci školske godine 2018./2019. Tekst natječaja možete preuzeti ovdje.

Natječaj traje od 05.10.2018.godine do 19.10.2018.godine.

Sve informacije vezane uz natječaj za dodjelu stipendija mogu se dobiti pozivom na broj telefona: 047/ 819-027 ili u Gradskoj upravi Grada Duge Rese u sobi 51 na II. katu.

Prijave na natječaj podnose se na obrascu koji možete preuzeti ovdje. Također je potrebno ispuniti i dostaviti obrazac izjave o broju članova zajedničkog kućanstva koji možete preuzeti ovdje.

Obrazac je također moguće preuzeti i u gradskoj upravi Grada Duge Rese u Upravnom odjelu za gospodarstvo, društvene djelatnosti, stambene prave i opće poslove u sobi 51 na II. katu.

Popis deficitarnih zanimanja utvrđen je Preporukom za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja HZZ-a za Karlovačku županiju. Izvod iz navedene Preporuke možete preuzeti ovdje.


OBRAZOVNE INSTITUCIJE NA PODRUČJU GRADA DUGE RESE

U provođenju Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, uz Proračun Grada, Gradsko vijeće Grada Duge Rese usvojilo je Program javnih potreba u školstvu-iznad standarda Grada Duge Rese za 2018. godinu možete preuzeti ovdje.

U Gradu djeluju dvije osnovne škole: osnovna škola Vladimir Nazor i osnovna škola Ivan Goran Kovačić, te Srednja škola Duga Resa s učeničkim domom koji ukupno imaju preko 1000 učenika.

OSNOVNA ŠKOLA „VLADIMIR NAZOR“ DUGA RESA

Dobro mi došlo đače drago,
za ovu školu novo si blago,
vrtić i dom izgradiše most,
zahvaljujuć njima i moj si gost!

Koračić po korak, trenutak pa dan,
smijehom i znanjem je obasjan.

Dajem ti čvrsto obećanje,
bit će to sretno odrastanje!

image003

OSNOVNI PODACI O ŠKOLI

 NAZIV ŠKOLE: Osnovna škola „Vladimir Nazor“ Duga Resa (Matična škola, Područne škole: Belavići, Donji Zvečaj, Zvečaj)

ADRESA: Jozefinska c. 85, Duga Resa
ŽUPANIJA: Karlovačka
TELEFONSKI BROJ: 047 844 623
TELEFAKS: 047 811 865

RAVNATELJ ŠKOLE: Krešimir Božičević, prof.

INTERNETSKA POŠTA: nazordr@gmail.com, ured@os-vnazor-dugaresa.skole.hr

INTERNETSKA ADRESA ŠKOLE: www.os-vnazor-dugaresa-skole.hr

BROJ UČENIKA: 440

BROJ RAZREDNIH ODJELA: 24

BROJ DJELATNIKA: 65

Školsko područje obuhvaća gradsko područje Duge Rese i prigradska naselja, koja su od matične škole udaljena 3 do 12 km. Upisno područje je velikog opsega i njegova karakteristika je raspršenost naselja. Nastava se izvodi u matičnoj školi u Dugoj Resi za učenike od 1. do 8. razreda i u tri područne škole za učenike od 1. do. 4. razreda / PŠ Belavići. PŠ Donji Zvečaj (160. god.) i PŠ Zvečaj. Matična škola ima 10 klasičnih učionica., od toga kabinete za izvođenje nastave kemije – biologije i glazbene kulture, geografije i informatike. Škola ima opremljenu informatičku učionicu s 20 računala umreženih na Internet. U sastavu škole je otvorena školska kuhinja (2007.godine), školska knjižnica i školska športska dvorana s pripadajućim prostorijama ( kabinet za nastavnika, svlačionice i sanitarni čvor ), koja je otvorena 1990. godine. Uz matičnu školu izgrađeno je vanjsko športsko igralište otvorenog tipa. U sastavu školskog prostora nalaze se: administrativni dio ( ravnatelj, pedagog, logoped, tajnik, računovođa ), tehnički dio, sanitarni dio. Nastava je organizirana u dvije smjene ( jutarnja i popodnevna ), a polazi je 440 učenika od I – VIII razreda, raspoređenih u 24 razrednih odjela. Uvjeti rada zadovoljavaju. Matičnu školu okružuje zelena površina oko 200 m2. Školski park se svakodnevno uređuje i obogaćuje ukrasnim raslinjem. Vodi se briga o širem školskom okolišu. O čistoći i raslinju brinu se učenici kroz svoje odabrane aktivnosti, učitelji i ostali djelatnici. Redovito se uređuju prilazni putovi do škole. Blizina glavne ceste, veliko asfaltirano parkiralište, gradsko kupalište iziskuju stalnu brigu o okolišu. Blizina rijeke Mrežnice, bogato raslinje smjestilo je Matičnu školu u prekrasno prirodno okružje koje valja njegovati, uređivati i pomno čuvati. Provodi se stalno estetsko uređenje okoliša škole i vanjskog igrališta. Područne škole okružuju zelene površine zasađene voćnjacima. Obnovljaju se nasadi i uređuju cvjetnjaci. Također se vodi stalna briga o čistoći unutrašnjeg prostora i uređenju prostorija škole. Plan obnove i adaptacije se sustavno provodi. Planiramo adaptaciju, izmjenu stolarije zbog dorajalosti, dogradnju Škole zbog manjka prostora za izvođenje cjelokupne nastave u jednoj smjeni. Dogradnja 4 – 6 učionica znatno bi poboljšala uvjete rada. Naime dosadašnja nastava u dvije smjene odvijala bi se u jednoj smjeni, što bi osim kvalitete u odgojno obrazovnom procesu donijelo i znatne uštede ( energetska učinkovitost / grijanje). Dogradnjom nastava bi se odvijala od 8,00 do 16,00 sati. U prostoru škole i ŠSD-i u sastavu škole bilo bi više slobodnog vremena (termina) za korištenje školskih, izvanškolskih aktivnosti, različitih društava i udruga. Također se planira uvođenje produženog boravka. Za potrebe učenika s posebnim potrebama planirano je dizalo, za što Škola već ima projekt i troškovnik. Navedeno bi imalo veliki utjecaj na rad Škole i dobrobit grada Duge Rese.

O POVIJESTI ŠKOLE I O ŠKOLI DANAS

S osobitom radošću govorimo o postojanju škole „Vladimir Nazor“(1966.), njenoj tradiciji i nizu prelijepih događanja. Školstvo Duge Rese seže daleko u prošlost, a mi s ponosom možemo reći da smo dio njega i bogatog nasljeđa (100. godina postojanja 2005. god.). Crtice iz povijesti škole otvaraju nam tako i stranice iz povijesti grada Duge Rese uz prekrasnu rijeku Mrežnicu, te okolicu gdje su Područne škole Belavići, Donji Zvečaj i Zvečaj. Škola prati sve specifičnosti odgoja i obrazovanja te svoj rad bazira na svim novinama. Interes za znanjem i vještinama, suradnjom, veliki su doprinos bogatoj tradiciji školstva uopće. U našoj školi je prisutna stalna mobilnost učenika i učitelja važna kao instrument kojim ”otvaramo vrata” našim učenicima u njihovu budućnost. Škola je po svojim mnogobrojnim uspjesima u redovnoj nastavi, školskim  i izvanškolskim aktivnostima, natjecanjima, osobito športskim vrlo poznata. ŠSD- „Plavi Zmaj“ okuplja oko 120 učenika, u 5-8 sportova. Najpopularniji su odbojka, judo, stolni tenis, nogomet, košarka, cross. Društvo sudjeluje u gotovo svim kategorijama natjecanja i postiže zapažene rezultate. Jedan od najvećih uspjeha ostvaren je u Poreču, 2013. god. gdje su učenice naše škole osvojile 1. mjesto u Odbojci – Državno prvenstvo za Osnovne škole. Kroz rekreativno bavljenje sportom, kroz masovno bavljenje, kroz natjecanja na svim razinama škola promiče sport kao imperativ. Zapažene uspjehe postižu i učenici s posebnim potrebama – jer sport ne poznaje razlike ( Mateo Holjevac učenik s downovim sindromom, 3.a razred, Judo klub, brončana medalja, svibanj, 2014.). Uspjesi i rezultati učenika naše škole ispunili su očekivanja na svim područjima.

Svi ogojno – obrazovni sadržaji provode se prema školskom kurikulumu ( redovna nastava, dodatna, dopunska, izvanastavne aktivnosti – dramska grupa, folklor, likovna grupa, dramsko – scenska grupa,mali novinari, dramsko –literarna grupa, ritmička grupa, promet, filmska družina, latinski jezik, orkestar, veliki zbor, estetsko uređenje škole, novinarska grupa, ŠSD „Plavi zmaj“, izvanučionička nastava, terenska nastava, projekti u nastavi) koji podrazumijeva opsežno planiranje, ustrojstvo i provjeravanje procesa rada i djelovanja s obzirom na odgovarajuće detaljne ciljeve, sadržajne elemente, te kontrolu postignuća prema postavljenim ciljevima. Načela naše Škole su znanje, solidarnost, identitet, odgovornost – u pozitivnom ozračju, suradnji, promicanju humanističkih vrijednosti te ekološke osviještenosti. Škola ima za cilj osposobiti učenika za samostalno učenje različitim pristupima, razvijati samopouzdanje, samopoštovanje i svijest o vlastitim sposobnostima, motivirati i pripremiti učenike za daljnje obrazovanje i cjeloživotno učenje, razvijati vještine suradnje, tolerancije i mirnog rješavanja sukoba, razvijati pozitivan odnos prema fizičkoj aktivnosti i vlastitom zdravlju, razvijanje kreativnih sposobnosti u glazbenom, likovnom i literarnom području, razvijati odgovornost prema školskoj imovini i okruženju škole, poticati suradnju i partnerstvo s drugim školama, udrugama, te zajednicama na lokalnoj razini i šire. Osobnost naše škole su nagrade, priznanja, česti susreti i natjecanja gdje smo upravo Mi domaćini. Djeca na prvome mjestu, suradnički i partnerski odnos! Škola kao poticaj, kao sklad znanja i vještina. Poučavamo i odgajamo! Najvažnije – kroz različite oblike rada promičemo školu, stvaramo radost i školu bez nasilja, razvijamo samopouzdanje. Ideje, iskustva i stavovi naše su kreacije. Ta uspješnost nepresušna je motivacija za učenike, za učitelje, za roditelje, za zajednicu i prelijepa slika o OŠ „V. Nazor“, koju stalno i iznova bojamo novim događanjima. Tako škola postaje stvarno središte obrazovnog sustava i procesa učenja učenika gdje postižu bolje rezultate u učenju, redovitije ispunjavaju svoje obveze i manje izostaju s nastave, razvijaju pozitivne socijalne stavove i ponašanje, svoju orijentaciju u budućnosti češće biraju u skladu sa svojim kapacitetima, lakše prihvaćaju školu kao mjesto gdje grade svoj vlastiti identitet i samopoštovanje  te se uče samostalnosti izvan svoje obitelji, od odraslih uče kako razgovarati i izraziti svoje mišljenje u različitim školskim tijelima, lakše se prepoznaju i zadovoljavaju svoje posebne potrebe.

Svo bogatstvo ostavljamo u nasljeđe za danas, za sutra novim naraštajima i svake školske godine novim događanjima bogatiji smo! Takvo ozračje je ugled koje naša Škola uživa.

Napomena:

O događanjima tijekom školske godine posjetite Nas na web stranici škole www.os-vnazor-dugaresa-skole.hr, te na facebooku stranici.

Ravnatelj: Krešimir Božičević, prof.

OŠ Ivan Goran Kovačić osnovana je 1960. godine . izgradnjom tzv. 1. faze školske zgrade, 2. faza izgrađena je 1974. godine. Predviđena je 3. faza, školska športska dvorana, koja još nije izgrađena. Smjestila se u centralnom dijelu Duge Rese, uz rijeku Mrežnicu.

OŠ “Ivan Goran Kovačić” Duga Resa svojom odgojno-obrazovnom djelatnošću, humanitarnim i ekološkim akcijama te znatnom materijalnom obnovom, uspjela je u kratkom periodu postati prepoznatljiva i cijenjena kako na županijskoj tako i na državnoj razini.

Predanost radu, stručnost i kreativnost postali su imperativ svih 55 zaposlenih na korist 410 učenika i svih onih koji surađuju sa školom. Podjednako uvažavanje matične škole i udaljenih područnih škola Bosiljevo i Grabrk, rezultiralo je zajedničkim izvrsnim rezultatima u osmišljavanju školske kulturne, sportske, ekološke i humanitarne djelatnosti. Škola je 2005. godine postala međunarodna Eko-škola. U ovoj školskoj godini slijedi druga obnova statusa Eko-škole. Tema ovogodišnjeg eko-djelovanja je – NE plastičnoj vrećici! Projektni dan obilježiti će se ove školske godine prikazom prezentacije na tu temu učenicima i djelatnicima škole te izletom na brdo Vinicu. No, bez dobrih materijalnih uvjeta teško je postići sve ciljeve koje nameće suvremeni odgojno-obrazovni sustav. Financijskim sredstvima državnog proračuna te grada Duge Rese i općine Bosiljevo, OŠ “Ivan Goran Kovačić” uspjela je bitno poboljšati materijalne uvjete rada.

Okoliš matične i područnih škola uređuju sami prema ekološkim principima, a jednom godišnje održavaju Projektni dan u kojem sudjeluju svi učenici te zainteresirani roditelji. Rezultat takvog rada je titula koju je 2006. godine dobio vrt matične škole – jedan od 15 najljepših školskih vrtova u cijeloj Republici Hrvatskoj.

U odgojno-obrazovnoj djelatnosti škola postiže značajne rezultate – u šk. god. 2007./2008. škola je na županijskim natjecanjima osvojila 2 treća, 2 druga i 2 prva mjesta, a školski list “Breza” jedini se iz Karlovačke županije plasirao na državnu smotru u Dubrovniku.
Učenici osnovne škole „Ivan Goran Kovačić” već godinama daruju božićni program osobama sa posebnim potrebama Centra za rehabilitaciju “Ozalj” iz Jaškova. Na poticaj ravnateljice i učitelja prikupili su preko 100 kg hrane za napuštene pse. U akciji “Budimo ekologični -stop sječi šuma” škola je u konkurenciji 100 osnovnih i srednjih škola iz cijele Republike Hrvatske osvojila drugo mjesto, prikupivši 13 tona starog papira i time spasivši 260 stabala. 2300 potpisa prikupili su učenici naše škole u peticiji kojoj je cilj postizanje “Univerzalne deklaracije za prava životinja” pri UN-u te su tako od udruge “Prijatelji životinja” iz Zagreba svrstani na sam vrh tzv. pozitivaca.
Škola kontinuirano radi na ekološkom planu. Učeničke eko-patrole kontroliraju čistoću školskih prostora i štednju energije, u vrtu škole postavljen je komposter, učenici sve više dolaze u školu biciklima za koje škola posjeduje parkirališni prostor.
Također potiču lokalnu zajednicu na zajedničko eko-djelovanje sa školom. Tako su Gradu Dugoj Resi ukazali na problem zapuštene i ruševne zgrade preko puta škole koja predstavlja i ekološki problem te je na njihovu inicijativu ubrzan proces rješavanja njenog statusa. Grad Duga Resa pokazuje interes i spremnost za suradnju u svim eko-akcijama i u tome financijski pomaže.

Kulturna djelatnost škole postala je poznata i na županijskoj i državnoj razini. Tako je na poziv Gimnazije Karlovac, a povodom 240 godina njenog postojanja, kulturnim programom škole Ivan Goran Kovačić započela svečanost u “Zorin domu”. Na državnoj svečanosti proglašenja Eko-škola u Studentskom centru u Zagrebu, jedini nosioc programa, na poziv udruge “Lijepa naša” iz Zagreba, bila je upravo OŠ “Ivan Goran Kovačić”.
U 2006. godini škola je, kao jedna od samo 16 osnovnih škola iz cijele Republike Hrvatske, uvrštena u akciju udruge « Bicikl « iz Zagreba i Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa – “Biciklom u školu” te je za cjelokupnu organizaciju i sudjelovanje osvojila 1. mjesto.
Treba svakako napomenuti da u svim svojim aktivnostima izvan Duge Rese, škola, kad god je to moguće, promiče ljepotu i kulturu dugoreškog kraja.

Osnovna škola “Ivan Goran Kovačić” Duga Resa osim redovnog odgojno-obrazovnog programa provodi i sljedeće programe:

Program međunarodne eko-škole
– provodi Eko-odbor škole
Program učeničke zadruge “Brgljez”
– provodi učiteljica likovne kulture Ivančica Pereško sa učenicima i djelatnici škole
Globe – program
– provodi učiteljica geografije Gordana Perharić sa učenicima
CAP – program
– provodi pedagoginja škole Ivanka Želježnjak, Renata Golubić, učitelj razredne nastave i Ivana Belavić, psihologinja, vanjski suradnik
U ovoj školskoj godini u planu su radionice za učenike i roditelje 2. razreda.

Ravnateljica osnovne škole “Ivan Goran Kovačić” je Sanja Ferkula, prof. a više o samoj školi potražite na www.os-igkovacic-dugaresa.skole.hr.

JAVNA USTANOVA KOJA SE BAVI PREDŠKOLSKIM ODGOJEM 

Dječji vrtić Duga Resa


Davne 1926. u Dugoj Resi su vlasnici „Tvornice predenja i tkanja“ organizirali za svoju djecu  zabavište u kojem je radila „zabavija“. Ta ustanova je davala djeci osnove predškolskog odgoja, ali bez organizirane prehrane i djeca su najčešće cijeli dan bila na suhim obrocima, najčešće kruh i pecivo. Godine 1945. organiziran je jedan obrok hrane svaki dan u 10h, a tvornica je davala mlijeko i kruh. Djece je bilo 50-tak i svi su bili u jednoj grupi, nije bilo nikakvog priručnika za rad s djecom. Ogroman korak je učinjen izgradnjom zgrade jaslica. U rujnu 1948. godine su  otvorene isključivo za djecu do tri godine starosti. Godine 1950.  ustanova upošljava prvu odgojiteljicu. 1954. godine Pamučna industrija predaje ustanovu Općini Duga Resa na upravljanje pod nazivom „Dječje jaslice i obdanište Duga Resa“. Naziv je  kasnije promijenjen u „Dječje jaslice i vrtić Duga Resa“. Vrlo je bitna 1981.godina jer se otvara još jedan objekt na Trgu hrvatskih mučenika. Treći objekt se otvara 16.12.2013. godine. U obnovljenom prostoru opremljen je moderan vrtić sa najsuvremenijom pedagoško – didaktičkom opremom. U jesen 2016. godine, 07. rujna završava priča o objektu „Resica“, djeca se useljavaju i na gornji kat.  Današnji naziv ustanove je samo DJEČJI VRTIĆ DUGA RESA.

U Vrtiću trenutni broj zaposlenih iznosi 56, od toga 36 odgojiteljica,16 djelatnika tehničko-administrativnog odjela, psihologinja i zdravstveni voditelj. Među najstarijim je vrtićima u Republici Hrvatskoj, te među rijetkim gradovima koji nemaju listu čekanj djecu.

U provođenju Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju , uz Proračun Grada, Gradsko vijeće Grada Duge Rese usvojilo je Program javnih potreba predškolskog odgoja i obrazovanja Grada Duge Rese za 2018. godinu možete preuzeti ovdje.

NAJČEŠČA PITANJA - ODGOJ I OBRAZOVANJE

 1. Da li Grad dodjeljuje stipendije? Po kojim kriterijima?

Grad Duga Resa za akademsku godinu 2016./2017. dodijelio je 11 stipendija dosadašnjim korisnicima stipendije te je raspisan natječaj za dodjelu još dvije stipendije za studente koji imaju prebivalište na području Grada. Visina stipendije iznosi 700,00 kn odnosno 500,00 kn za studente kojima je mjesto studiranja Karlovac.

Opći kriteriji za dodjelu stipendija su sljedeći:

 • da je student državljanin Republike Hrvatske s prebivalištem na području Grada Duge Rese,
 • da nije stariji od 24 godine,
 • da je redoviti student višeg ili visokog učilišta u Republici Hrvatskoj izvan mjesta prebivališta,
 • da ne koristi stipendiju ili kredit od neke druge pravne osobe ili po drugoj pravnoj osnovi,
 • da je student prvi puta upisao godinu studija za koju traži stipendiju

Posebni kriteriji za dodjelu stipendija su:

 • uspjeh – prosjek ocjena trećeg i četvrtog razreda srednje škole najmanje 3.5 za svaki razred posebno,
 • socijalni status – prosjek prihoda po članu domaćinstva ne prelazi iznos od 2.000,00 kn mjesečno za prethodnu godinu,
 • sudjelovanje roditelja u Domovinskom ratu,
 • posebne obiteljske prilike,
 • deficitarnost zanimanja,
 • sportaši.

 

 1. Da li Grad sufinancira mjesečne karte za učenike osnovnih i srednjih škola?

Grad Duga Resa osigurava sredstva iz Proračuna Grada za prijevoz učenika osnovnih škola „Vladimir Nazor“ i „Ivan Goran Kovačić“ sa područja Grada kojima je udaljenost od kuće do škole manja od 3 km (za razrede od I.do IV.) odnosno 5 km (za razrede od V. do VIII.).

Grad sudjeluje u sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola. Odlukom Vlade RH osigurana su sredstva iz državnog proračuna u iznosu od 75% unutar limita utvrđenog istom Odlukom. Preostalih 25% unutar limita utvrđenog od strane Vlade RH sufinanciraju Karlovačka županija i Grad Duga Resa u jednakim omjerima ,odnosno svaki sa 12,5%.

 

 1. Gdje se mogu dobiti informacije o upisu djece u vrtić?

Informacije o upisu djece u vrtić mogu se dobiti u prostorijama Dječjeg vrtića Duga Resa, na adresi Kasar 17, Duga Resa ili pozivom na broj telefona 047/ 841-110.
Informacije o upisu djece u Dječji vrtić Duga Resa mogu se pronaći i na web stranicama Dječjeg vrtića http://www.vrtic-dugaresa.hr/  kao i informacije o općim podacima o Dječjem vrtići, programima koje Dječji vrtić provodi, novostima i dr.