GRAD DUGA RESA|Službene stranice

JAVNI POZIV

Objava obavijesti gospodarstvenicima

Pozivaju se gospodarstvenici koji do sada nisu bili korisnici potpore za subvencioniranje kamata na kredite Grada Duge Rese (novi korisnici) da ukoliko žele mogu podinjeti zahtjev za subvencioniranje kamata na kredite s dokumentacijom, kao i postojeći korisnici da dostave potvrde o plaćenim redovnim kamatama i Izjavu o korištenim državnim potporama male vrijednosti potporama (de minimis ),što prije, a najkasnije do 30. studenog 2015.