GRAD DUGA RESA|Službene stranice

NOVOSTI

OBJAVA BIRAČIMA – IZBORI ZA VIJEĆA MJESNIH ODBORA GRADA DUGE RESE 2018.

Ured državne uprave u Karlovačkoj županiji, temeljem članka 23. stavke 4. Zakona o registru birača (“Narodne novine” broj 144/12 i 105/15), donosi

OBJAVU BIRAČIMA

Gradsko vijeće Grada Duge Rese donijelo je dana 15. ožujka 2018. godine Odluku o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području Grada Duge Rese.

Za dan provedbe izbora određena je

Nedjelja, 15. travnja 2018. godine

Stoga se temeljem članka 24. Zakona o registru birača, pozivaju svi birači sa prebivalištem na području Grada Duge Rese, na PREGLED, DOPUNU I ISPRAVAK PODATAKA upisani u Registar birača.

Birači mogu izvršiti pregled u:

Matičnom uredu Duga Resa, Trg sv. Jurja 1

Svaki radni dan od 07:30 – 15:30 sati na telefon: 844-505, e-mail: mu.duga-resa@udukz.hr

Zahtjevi za dopunu ili ispravak podataka u Registru mogu se podnositi zaključno do:

Srijede, 04. travnja 2018. godine

Na internetskoj stranici Ministarstva uprave www.uprava.hr omogućen je uvid u Registar birača putem OIB-a ili MBG-a građana i prezimena.

Popis birača sastavlja se za izbore članove Vijeća mjesnih odbora, a sadrži birače koji imaju prebivalište na području mjesnih odbora Grada Duge Rese te važeću osobnu iskaznicu.

Birači koji prilikom dolaska na biračko mjesto utvrde da nisu upisani u izvadak iz Popisa birača, mogu na dan izbora dobiti potvrdu za glasovanje u Matičnom uredu Duga Resa.

Objavu biračima možete preuzeti ovdje.