GRAD DUGA RESA|Službene stranice

NOVOSTI

Obavijest uz Javni poziv Karlovačke županije o podnošenju zahtjeva za potpore u sektoru lovstva i poljoprivrede

Vezano na ranije objavljeni Javni poziv Karlovačke županije o podnošenju zahtjeva za potpore u sektoru lovstva i poljoprivrede, posebno ukazujemo da je Javnim pozivom u okviru Mjere 1.6.  IZ PROGRAMA POTPORA MALE VRIJEDNOSTI U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU predviđena POTPORA OŠTEĆENICIMA U SLUČAJU PRIRODNE NEPOGODE, za ostvarivanje koje korisnik između ostalog mora priložiti ZAPISNIK GRADSKOG/OPĆINSKOG POVJERENSTVA O NASALOJ ŠTETI.

U skladu s navedenim,  obavještavamo  podnositelje zahtjeva –  nositelje obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava koji su upisani u Upisnik obiteljskih  poljoprivrednih gospodarstava  pri Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, sa  sjedištem / prebivalištem na području Grada Duge Rese a  imali su  štetu od prirodne nepogode na građevinskim objektima  u kojima se odvija poljoprivredna proizvodnja  te na poljoprivrednoj mehanizaciji i opremi ,da je jave u Grad Dugu Resu, Trg Svetoj Jurja 1. II. kat u sobu 46, ili na telefon 047 819 017 ili 095 308 78 20, radi dogovora oko izlaska  na teren Gradskoj povjerenstava za procjenu štete, a  u svrhu sačinjavanja ZAPISNIKA  o šteti radi podnošenja zahtjeva za  potporu od Karlovačke županije.

DETALJE O MJERI 1.6. MOŽETE PRONAĆI  u nastavku obavijesti:

Korisnici ove potpore su poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava pri Agenciji za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, ispostava u Karlovačkoj županiji, te imaju sjedište/prebivalište na području Karlovačke županije, imaju poljoprivredne površine i poljoprivrednu proizvodnju za koju traže županijsku potporu na području Karlovačke županije.

Potpora se odobrava u slučaju štete od prirodne nepogode kada za nastalu štetu nije proglašena prirodna nepogoda sukladno propisima koji uređuju navedeno područje i nije zaključena polica osiguranja, a šteta je nastala u 2020. godini, na objektima u kojima se odvija poljoprivredna proizvodnja te na poljoprivrednoj mehanizaciji i opremi.

Pojam prirodne nepogode utvrđuje se sukladno propisima kojima se uređuje zaštita od prirodnih nepogoda.

Intenzitet potpore je do 30% od ukupno utvrđene štete prema dokumentaciji nadležnih tijela, a najviše do 10.000,00 kuna/po korisniku/godišnje.

Ukoliko Zahtjev za potporu podnosi mlado gospodarstvo٭ i/ili ekološko gospodarstvo (uključujući i prijelazno razdoblje u ekološkoj proizvodnji) iznos potpore je do 40% dokumentiranih troškova, a najviši iznos potpore je 12.000,00 kuna/korisniku/godišnje.

OBAVEZNA DOKUMENTACIJA UZ OBRAZAC ZAHTJEVA:

 1. potvrda  o podmirenim dospjelim novčanim obavezama iz Porezne uprave
 2. preslika upisa u odgovarajući registar (pravne osobe)
 3. preslika Rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednog gospodarstva
 4. preslika Rješenja o upisu u Upisnik ekoloških proizvođača (ukoliko su registrirani)
 5. preslika Zahtjeva za potporu od APPRRR u 2020. godini
 6. druga dokumentacija propisana uz određene mjere (podmjere) iz Programa.
 7. izjava o iznosima ijeljenih potpora male vrijednosti u sektoru poljoprivrede (na propisanom obrascu) sukladno članku 6. Uredbi Komisije (EU) br. 1408/2013, 2019/316
 8. izjava o povezanim subjektima (na propisanom obrascu)
 9. izjava o korištenim potporama male vrijednosti povezanih društava (na propisanom obrascu)
 10. privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka (na propisanom obrascu).

DODATNA DOKUMENTACIJA UZ OBRAZAC ZAHTJEVA:

 1. A) izjava da nije zaključena polica osiguranja za objekte, odnosno poljoprivrednu mehanizaciju i

opremu na kojima je šteta nastala, – na propisanom obrascu

 1. B) zapisnik o nastaloj šteti ovjeren od nadležnih tijela – OPĆINSKO/GRADSKO POVJERENSTVO
 2. C) procjena vrijednosti nastale štete sukladno propisanoj metodologiji (ispunjen, ovjeren i

potpisan obrazac sukladno Pravilniku o registru štete od prirodnih nepogoda (NN broj 65/19)

Obrasce zahtjeva i obrasce izjava možete preuzeti ovdjeovdje.

Grad Duga Resa