GRAD DUGA RESA|Službene stranice

NOVOSTI

OBAVIJEST I PREPORUKE GRAĐANIMA

Zbog izvanredne situacije, mogućnosti širenja i oboljenja od Coronavirusa, Stožer civilne zaštite Karlovačke županije i Grada Duge Rese donio je preporuke i mjere postupanja u novonastaloj situaciji.

U kontekstu toga je i zamolba građanima o uzdržavanju od posjećivanja javnih tijela, javnih i gradskih tvrtki i ustanova.

Navedena preporuka trajati će do opoziva o čemu će pravovremeno biti obaviješteno građanstvo.

Pozivaju se svi građani na razumijevanje zbog navedene preporuke a koja je određena radi osobne i opće sigurnosti kao i smanjenja mogućnosti daljnjeg širenja virusa.

Također se pozivaju građani da svoje zahtjeve prema Gradu, gradskim upravnim tijelima, te tvrtkama i ustanovama, rješavaju telefonskim pozivima te elektronskom i običnom poštom o čemu će dobiti najbržu moguću povratnu informaciju.

Svaka gradska ustanova i tvrtka također će ovisno o vrsti djelatnosti koju obavlja izdati građanstvu upute i preporuke za postupanje a koje će biti objavljene na njihovim medijima kao i na medijima Grada Duge Rese pa se pozivaju građani da iste redovito prate kako bi se povećala razina osobne i opće sigurnosti.

Grad Duga Resa osim navedene preporuke poduzeo je i određene druge mjere u skladu s novonastalom situacijom te će se i nadalje istoj prilagođavati u tijeku odnosno pojačavati će preporuke i mjere ili iste opozvati kada se za to ispune uvjeti.

Obzirom na trenutno stanje rizika, Grad je osigurao u javnim tijelima te svojim tvrtkama i ustanovama adekvatne upute o načinu zaštite od Coronavirusa. Grad je nabavio sredstva za dezinfekciju ruku i za dezinfekciju površina koja su podijeljena vrtićima, gradskim osnovnim i srednjoj školi, gradskim ustanovama i gradskim upravnim tijela.

U nastavku teksta daju se kontakti službenika u gradskim upravnim tijelima za rješavanje zahtjeva građana.

komunalni i građevinski poslovi                                                        819-026

opći poslovi                                                                                       819-010, 819-011

računovodstvo i financije                                                                  819-019

poslovi društvenih, stambenih i socijalnih djelatnosti                       819-027

poslovi gospodarstva i poljoprivrede                                                 819-017

poslovi na eu projektima                                                                   819-005, 819-028

pisarnica                                                                                            819-022

e-mail                                                                                                grad-dugaresa@dugaresa.com.hr