GRAD DUGA RESA|Službene stranice

NOVOSTI

OBAVIJEST POLJOPRIVREDNICIMA

Grad Duga Resa obavještava poljoprivredna gospodarstva na području Grada Duge Rese da još nisu
utrošena sredstva namijenjena za subvencioniranje premije osiguranja za krave i edukaciju i osposobljavanje
poljoprivrednika za rad na poljoprivrednom gospodarstvu.

Zahtjevi se primaju najkasnije do 10. prosinca 2016. godine.