GRAD DUGA RESA|Službene stranice

NOVOSTI

OBAVIJEST O OBVEZI OBJAVE POLUGODIŠNJIH IZVJEŠĆA O PRIMLJENIM DONACIJAMA ZA ČLANOVE GRADSKOG VIJEĆA DO 15.07.2016.

Sukladno članku 26. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (NN 24/11, 61/11, 27/13, 48/13) pozivaju se članovi Gradskog vijeća Grada Duge Rese na obvezu objave polugodišnjih izvješća oprimljenim donacijama a sve sukladno i Obavijesti Državnog izbornog povjerenstva RH od 04.07.2016. godine (na linku

http://www.izbori.hr/izbori/ws.nsf/E2128E7E564884A5C1257FE70023E227/$FILE/20160704142319.pdf)