GRAD DUGA RESA|Službene stranice

NOVOSTI

OBAVIJEST – OBVEZA IZDAVANJA E – RAČUNA OD 1. SRPNJA 2019.

Dana 1. srpnja 2019. godine  stupa na snagu obveza izdavanja elektroničkih računa u javnoj nabavi. Ova obveza primjenjuje se na sve ugovore za nabavu robe, radova i usluga koje sklapaju naručitelji u smislu Zakona o javnoj nabavi (uključujući i jednostavnu nabavu tj. nabavu do 200.000,00 kn/500.000,00 kn).

Svi poduzetnici koji Gradu Dugoj Resi isporučuju robu, radove i/ili usluge dužni su od 1.srpnja 2019. godine za svoje isporuke izdavati elektroničke račune. Po računima koji nisu ispostavljeni u obliku elektroničkog računa u skladu s EU normom, neće se moći izvršiti plaćanje.

Sukladno iznijetom Grad Duga Resa obavještava poduzetnike da koristi usluge ePošte za elektroničku razmjenu podataka HP – Hrvatske pošte d.d. Zagreb.