GRAD DUGA RESA|Službene stranice

NOVOSTI

OBAVIJEST O PROJEKTNIM AKTIVNOSTIMA

Grad Duga Resa kandidirao je na natječaje/Javne pozive za dodjelu bespovratnih sredstava sljedeće projekte:

Vkrogo TOK (održivo upravljanje vodnim krugotokom u porečju rijeke Kupe) (IPA CBC CRO-SLO). Vrijednost projekta iznosi 1.176.040,68 EUR, (Hrvatska -Grad Duga Resa-481.776,68 EUR) SLO-Općina Semić 694.264,00 EUR). U okviru projekta na Hrvatskoj strani uredit će se šetnica Tušmer i edukativni centar na otvorenom „Mrežnica“, zaštititi i sanirati vodocrpilište „Petak“ te izraditi Studija izbora tehnologije i projektna dokumentacija odvodnje otpadnih voda za izdvojena naselja.

TOURNET(Natječaj IPA CBC CRO-BIH) Vrijednost projekta iznosi 469.317,31 EUR (Hrvatska-253.181,85 EUR; BIH; 216.135,46 EUR-a). Grad Duga Resa će kao partner na projektu s Hrvatske strane organizirati ICT radionice u Pučkom otvorenom učilištu u Dugoj Resi, prikupiti podatke o autohtonim proizvodima, popis svih turističkih proizvoda i usluga na našem području, razvoj tematskih ruta i puteva radi stvaranja zajedničke turističke ponude.

Poduzetnički prsten „Šeketino Brdo“ ( Natječaj IPA III C  poslovna infrastruktura za dodjelu bespovratnih sredstava Europske unije)  Vrijednost projekta iznosi 400.505,49 EUR-a. Od toga bespovratna sredstva EU iznose 335.000,00 EUR-a (84 %), preostali iznos  osigurava Grad iz vlastitih sredstava. Namjena ovih sredstava je izgradnja pristupne ceste u Poduzetničkoj zoni Šeketino Brdo te kanalizacije sa priključkom na državnu cestu D-23. U zoni je predviđeno poslovanje cca 15 poduzetnika u proizvodnim i uslužnim djelatnostima. Potvrda glavnog projekta  ishođena je 17.06.2013.godine.

Rekonstrukcija  i prenamjene dijela zgrade Učeničkog doma  Blaž Lorković u Dječji vrtić i jaslice (Poziv za iskazivanje interesa Ministarstva regionalnog razvoja  i fondova europske unije.) Vrijednost projekta iznosi 2.925.000,00 kn. 65% sredstava sufinancira Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU, a 35% Grad. Namjena sredstava rekonstrukcija i  opremanje Dječjeg vrtića. Evaluacija je u tijeku.

Projekt Javno Golf igralište Duga Resa (Javni poziv Ministarstva regionalnog razvoja i fondova europske unije za prikupljanje projekata za financiranje iz Strukturnih fondova) Izabran kao prihvatljiv između 2000 kandidata. Evoluacija u tijeku. Vrijednost  projekta: 25.000.000,00 EUR-a  Predviđeno za financiranje iz EU 15.000.000,00 EUR-a

Grad Duga Resa i Pučko otvoreno učilište Duga Resa provode projekt „Demokratski rasadnik Duge Rese“. Vrijednost projekta iznosi 423.800,12 kn, 70% sredstava sufinancira Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva, a preostali iznos Grad Duga Resa. U okviru ovog projekta uređuje se predvorje kina Pučkog učilišta Duge Rese, koje će se koristiti za provođenje društvenih sadržaja udruga i građana. Uređenje predvorja kina je završeno, a prve aktivnosti su planirane za kraj mjeseca lipnja 2013. su počele.