GRAD DUGA RESA|Službene stranice

NOVOSTI

Obavijest fizičkim i pravnim osobama na koje se odnose Odluke o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta bez javnog poziva a na koje je Ministarstvo poljoprivrede dalo suglasnost

Nastavno na prethodnu obavijest Agencija za poljoprivredno zemljište objavljuje dopunu Upute za postupanje koju možete preuzeti na linku http://www.zemljiste.mps.hr/novosti/vijesti/dopuna-upute/.

 

U Narodnim novinama br. 53 od 7. lipnja 2017.  objavljen je Naputak ministra
poljoprivrede za postupanje u primjeni odredbe članka 51. stavka 3.
Zakona o poljoprivrednom zemljištu – »Narodne novine«, broj 39/13 i 48/15
( u daljnjem tekstu: Naputak).

Naputkom se propisuje postupanje Agencije za poljoprivredno zemljište i
jedinica lokalne samouprave u primjeni odredbe članka 51. stavka 3.
Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, broj 39/13 i 48/15,
u daljnjem tekstu: Zakon) koja je prestala važiti 31. svibnja 2015.

Naputak je stupio  na snagu  15. lipnja 2017.

Slijedom navedenog, pozivaju se fizičke i pravne osobe na koje se odnose
Odluke o davanju u zakup bez javnog poziva na koje je Ministarstvo
poljoprivrede dalo suglasnost, da u roku od 30 dana, odnosno u razdoblju
od 16. lipnja 2017. do 16. srpnja 2017. podnesu Agenciji za poljoprivredno
zemljište, Zagreb, Ulica grada Vukovara 78., zahtjev za sklapanje ugovora
o privremenom korištenju sukladno članku 48. stavku 1. Zakona i Naputku.

Više o navedenom potražite na linku  Agencije za poljoprivredno zemljište http://www.zemljiste.mps.hr/novosti/vijesti/obavijest-fizi%C4%8Dkim-i-pravnim-osobama/