GRAD DUGA RESA|Službene stranice

GRADSKA SLUŽBA - OBJAVE

Odluka o kapitalnoj pomoći tvrtki HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektra Karlovac

Na temelju članka 60. Statuta Grada Duge Rese (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 2/13) i Odluke o izvršavanju proračuna Grada Duge Rese za 2014. godinu (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 11/13 i 4/14) Gradonačelnik Grada Duge Rese dana 17. prosinca 2014. godine donio je O  D   L  U  K  U o kapitalnoj pomoći tvrtki  HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektra Karlovac

cijeli dokument pogledajte OVDJE