GRAD DUGA RESA|Službene stranice

NOVOSTI

NOVI VRTIĆ U DUGOJ RESI

Pitanje omogućavanja dovoljnog broja i kapaciteta dječjih vrtića i jaslica za djecu predškolskog uzrasta aktualna je tema u našoj zemlji kao i u velikom broju razvijenih zemalja (Njemačka ,Japan, SAD…). U Republici Hrvatskoj ima sve manje djece uslijed konstantnog demografskog pada, ali potrebe za dječjim vrtićima ne opadaju jer roditelji shvaćaju da je za njihovu djecu pohađanje vrtića izuzetno korisno za proces socijalizacije, iako možda imaju „baka servis „.

Grad Duga Resa dugo je planirao i pokušavao riješiti ovaj problem. Grad Duga Resa i Karlovačka županija pronašli su rješenje u rekonstrukciji dijela Učeničkog doma u Banjavčićevoj ulici u Dugoj Resi. Time se mogu iskoristiti prazni kapaciteti zgrade a može se koristiti i postojeća kuhinja koja zadovoljava sve standarde. Ovo rješenje znatno je jeftinije od gradnje novog vrtića a koristi su postojeća nosiva konstrukcija kao i komunalni priključci te sustav grijanja.

Projekt je rekonstrukcije Učeničkog doma i prenamjene u dječji vrtić izradila tvrtka Ingrad d.o.o. iz Duge Rese. Dozvola za gradnju je dobivena 05. listopada 2012. godine, uporabna dozvola izdana je 09.10.2013. godine a odobrenje za rad je izdano 10.12.2013. godine. Projekt rekonstrukcije Učeničkog doma i pretvaranje u dječji vrtić zamišljen je u dvije etape.

Prva etapa (prizemlje) završena je i objekt je pušten u funkciju krajem 2013. godine za 50-tero djece. Investicija prve etape iznosila je 2.335.361,63 kn s PDV-om.

Za drugu etapu Grad Duga Resa se kandidirao na natječaju Ministarstva regionalnog razvitka i fondova Europske unije i u lipnju 2014. godine potpisan je ugovor u sufinanciranju u vrijednosti 689.000,00 kn s ministrom Brankom Grčićem. Radovi na drugoj etapi su započeli u srpnju 2014. godine. Grad Duga Resa je za ostatak potrebnih sredstava podigao kredit. Ukupno će druga etapa koštati 928.000,00 kuna s PDV-om.

Po završetku rekonstrukcije dijela Učeničkog doma i preuređenja u dječji vrtić i jaslice bit će riješen problem dovoljnog kapaciteta ustanova za djecu predškolskog uzrasta s područja Grada Duge Rese. Drugim riječima bi sva djeca s područja Grada Duge Rese imala osiguran smještaj u dječjem vrtiću i jaslicama što je visok stupanj ostvarenog društvenog standarda.

Zahvaljujemo se svim sudionicima koji su pridonijeli realizaciji ovog projekta a posebno Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije na velikoj financijskoj pomoći.