GRAD DUGA RESA|Službene stranice

Dječje gradsko vijeće

PROJEKT “GRAD DUGA RESA – PRIJATELJ DJECE”

Dječji vrtić Duga Resa kandidat je za dobivanje Zelene zastave sa znakom Eko škole. Dječji vrtić Duga Resa provodi smjernice Međunarodne Eko škole odnosno smjernice za odgoj i obrazovanje za okoliš radi odgoja mladih generacija osjetljivih na pitanja okoliša kao i osposobljavanje mladih za donošenje odluka o razvitku društva u budućnosti. Više o svemu možete pronaći na linku.

 

PROGRAM GRAD PRIJATELJ DJECE ZA RAZDOBLJE 2019.-2021. GODINE

PLAN AKTIVNOSTI GRADA DUGE RESE ZA 2019. GODINU

Poslovnik o radu Koordinacijskog odbora

Zapisnik prve sjednice Koordinacijskog odbora akcije Gradovi i općine prijatelj djece

Odluka o imenovanju članova Koordinacijskog odbora akcije Grad Duga Resa prijatelj djece

Odluka o uključenju Grada Duge Rese u akciju Gradovi i opcine prijatelj djece