GRAD DUGA RESA|Službene stranice

NOVOSTI

Nove cijene vodnih usluga – javne odvodnje koje pruža Komunalno Duga Resa d.o.o.

Vodovod i kanalizacija d.o.o. Karlovac korisnik je ISPA projekta „Program za vode, otpadne vode Grada Karlovca ukupne vrijednosti 36 mil. EUR-a sastavni dio kojeg je i izgradnja kolektorskog sustava i crpnih stanica i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Grada  Karlovca i Grada Duge Rese.

Odlukom Gradskog vijeća Grada Duge Rese  od 19.  srpnja 2012. godine odobreno je potpisivanje Ugovora o  sufinanciranju otplate kredita EBRD-a za izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Grada Karlovca i Grada Duge Rese kojim će Grad Duga Resa sufinancirati u ovoj izgradnji sa iznosom od  183.306,93 EUR-a obročno od 2012. – 2017. godine.

S obzirom na izvršeno spajanje sustavu odvodnje Grada Duge Rese na sustav odvodnje Grada Karlovca korisnici sustava /fizičke i pravne osobe/ dužne su plaćati novu uslugu pročišćavanja i provoda otpadnih voda i to cijenu pročišćavanja u visini istovjetnoj cijeni pročišćavanja otpadnih voda na području Grada Karlovca a cijena provoda u iznosu 30% cijene odvodnje važeći za područje Grada Karlovca,  prema kategorijama potrošača.

Na ove cijene prethodnu suglasnost  dao je gradonačelnik Grada Duge Rese nakon ishođenja  mišljenja Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga za Grad Dugu Resu, a sve sukladno članku 206. i 207. stavak 3. Zakona o vodama i članka 24. stavak 6. Zakona o zaštiti potrošača.

Ovako utvrđena cijena vodnih usluga bazirana je na projektantskim vrijednostima izvođača radova tj. na aproksimativnim  troškovima, pa će se ista analizirati protekom roka primjene od jedne godine.