GRAD DUGA RESA|Službene stranice

DOKUMENTACIJA

NEZAVISNA LISTA GRUPE BIRAČA MARKO GALOVIĆ

Prema čl. 30. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (N.N. br. 24/11, 61/11, 27/13, 02/14) Nezavisna lista grupe birača Marko Galović objavljuje financijske izvještaje za razdbolje 14. lipnja do 31. prosinca 2013. godine koje možete preuzeti ovdje.