GRAD DUGA RESA|Službene stranice

NOVOSTI

NATJEČAJ ZA PRODAJU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

Dana 21.12.2020.g. Gradonačelnik Grada Duge Rese donio je Odluku o raspisivanju javnog  Natječaja  za prodaju  građevinskog zemljišta koje je u vlasništvu Grada Duge Rese i to k.č.br. 424/3 /ORANICA RAVNICA/ k.o. Mrežničko Mrzlo Polje ukupne površine 1273 m2. Temeljem navedene Odluke Grad Duga Resa je dana 23.12.2020.g. raspisao i objavio  javni Natječaj u Večernjem listu za prodaju predmetne nekretnina, a sve sukladno Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/09, 38/09, 153/09, 143/12) i Odluke Grada Duge Rese o stjecanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Grada Duge Rese (Službeni glasnik Grada Duge Rese br. 2/15).

Rok za predaju ponuda ponuditelja je 8 dana od dana objave u Večernjem listu, što znači do  4.01.2021.g.

Tekst Natječaja možete preuzeti ovdje.