GRAD DUGA RESA|Službene stranice

Dječje gradsko vijeće

NATJEČAJ ZA IDEJNO LIKOVNO RJEŠENJE ZA IZRADU DJEČJEG LOGA GRADA DUGE RESE

Dječje Gradsko vijeće Grada Duge Rese raspisuje Natječaj za idejno likovno rješenje za izradu dječjeg loga Grada Duge Rese.

Idejno likovno rješenje prepušta se mašti djece na koji način oni zamišljaju da bi logo Grada trebao izgledati, uzimajući u obzir karakteristike grada i ono što se djeci od tih karakteristika najviše sviđa ili smatraju da najbolje opisuje njihov grad (priroda, znamenitosti, umjetnost, kultura, važni sportovi ili osobe i slično).

Idejno likovno rješenje može sadržavati brojke, slova, crteže i dr., može biti u boji, crno-bijeloj varijanti te može biti napravljeno u bilo kojoj tehnici (olovci, temperama, vodenim bojama i sl.)

U izradi Idejnog likovnog rješenja mogu sudjelovati predškolske grupe vrtića i male škole te učenici 1. razreda osnovnih škola s područja grada Duge Rese. Dobno ograničena mogućnost sudjelovanja u Natječaju je iz razloga što se u idejnom likovnom rješenju želi naglasiti dječji karakter istog.

Dječje gradsko vijeće Grada Duge Rese između dostavljenih Idejnih likovnih rješenja odabrati će najbolji  za izradu loga te će dijete koje je izradilo Idejno likovno rješenje inicijalima biti istaknuto kao idejni autor na samom grafičkom rješenju loga.

Izabrano idejno rješenje koristit će se za izradu dječjeg gradskog loga (npr. privjesci, kišobrani, rokovnici i slično) i koristit će se u gradskim protokolarnim prigodama za Dječje gradsko vijeće te gradonačelnika i Gradskog vijeće Grada Duge Rese.

Na dostavljenom Idejnom rješenju treba navesti ime i prezime djeteta kao i naziv vrtićke skupine/male škole odnosno razredno odjeljenje i naziv osnovne škole.

Zbog navedenog pozivamo ravnatelje, razrednike, stručne suradnike osnovnih škola i dječjeg vrtića s područja Grada da motiviraju svoje vrtićke skupine i svoje učenike da sudjeluju u ovom Natječaju kako bi za svoj grad upravo oni izradili dječji logo koji će biti korišten u protokolarnim prigodama.

Natječaj je otvoren do 31. ožujka 2020. godine. Izrađena idejna likovna rješenja dostavljaju se na adresu:

 

Grad Duga Resa, Gradska služba, Trg sv. Jurja 1, 47 250 Duga Resa

s naznakom „Idejno likovno rješenje za izradu dječjeg loga Grada Duge Rese“

 

Svi zainteresirani mogu se javiti za sva dodatna pitanja i objašnjenja tajnici Dječjeg gradskog vijeća Grada Duge Rese, Heleni Milković Klokočki putem elektroničke pošte na adresu: helena.milkovic@dugaresa.com.hr.