GRAD DUGA RESA|Službene stranice

NOVOSTI

NATJEČAJ ZA DODJELU PROSTORA UDRUGAMA NA KORIŠTENJE

Povjerenstvo za dodjelu nekretnina u vlasništvu Grada objavljuje prijedlog rang liste na temelju koje će Gradonačelnik donijeti Odluku o dodjeli prostora udrugama od interesa za Grad Dugu Resu koju možete preuzeti ovdje.


Grad Duga Resa raspisuje Natječaj za dodjelu nekretnine u vlasništvu Grada Duge Rese na korištenje udrugama s područja Grada Duge Rese radi provođenja programa i projekata od interesa za Grad Duga Resu, a sve temeljem članka 3. Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele nekretnina u vlasništvu ili na upravljanju Grada Duge Rese na korištenje (Službeni glasnik Grada Duge Rese br. 5/16) i to:

  • Gradski prostor na adresi Mrežnički Brig 51 u Mrežničkim Novakima  izgrađen na k.č.br. 1414/4 ukupne površine 365 čhv, odnosno 1.312,76 m2 k.o. Mrežnički Novaki koju čine kuća i dvorište upisane u ZK uložak br. 601.

Predmet natječaja pod ovom točkom je dodjela dijela kuće koji korisne površine 302,90 m2.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave Natječaja, odnosno do 02.10.2019.g.

Tekst Natječaja, obrasce i sve detaljne upute možete preuzeti ovdje:

NATJEČAJ

Prilog 1- Obrazac prijave za natječaj

Prilog 2 – Obrazac izjave o podmirenim obvezama 2

Prilog 3- Obrazac Izjave o partnerstvu

Prilog 4 – Obrazac Izjava o podmirenim režijskim troškovima

Dana 12.09.2019. godine gradonačelnik Grada Duge Rese donosi Zaključak o raspisivanju i objavi javnog natječaja za dodjelu nekretnina u vlasništvu ili na upravljanju Grada Duge Rese koja se daju na korištenju udrugama radi provođenja programa i projekata od interesa za Grad Dugu Resu koji možete preuzeti ovdje.