GRAD DUGA RESA|Službene stranice

NOVOSTI

Natječaj za dodjelu financijskih potpora za sufinanciranje udruga od interesa za Grad Dugu Resu koje svoje programe/projekte apliciraju na natječaje fondova EU i druge donatorske natječaje u 2017. godini

Zamjenik gradonačelnika koji obnaša dužnost gradonačelnika raspisao je dana 06. veljače 2017. godine Natječaj za dodjelu financijskih potpora za sufinanciranje udruga od interesa za Grad Dugu Resu koje svoje programe/projekte apliciraju na natječaje fondova EU i druge donatorske natječaje u 2017. godini čiji tekst možete preuzeti ovdje.

Predmet natječaja je sufinanciranje programa/projekata  udruga od interesa za Grad Dugu Resu apliciranih  na natječaje fondova EU i druge donatorske natječaje u 2017. godini temeljem sklopljenih ugovora iz kojih je vidljivo sufinanciranje iz tih izvora.

Sve potrebne informacije vezane uz Natječaj nalaze se u Uputama za prijavitelje koje možete preuzeti ovdje.

Natječajna dokumentacija se sastoji od sljedećih obrazaca:

  1. Obrazac zahtjeva za dodjelu sredstava  Grada u 2017. godini možete preuzeti ovdje.
  2. Obrazac Izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja možete preuzeti ovdje.
  3. Obrazac izjave o partnerstvu (ako je primjenjivo) možete preuzeti ovdje.
  4. Obrazac PROR POT  (za financijski izvještaj nakon provedbe programa/projekta) možete preuzeti ovdje.

Ovaj natječaj je otvoren do iskorištenosti osiguranih sredstava zaključno do 31. listopada 2017. godine.

Sva pitanja vezana uz ovaj Natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adrese elektronske pošte članova Povjerenstva za pripremu i provedbu natječaja: dijana.jurcevic@dugaresa.com.hr,mihael.dujam@dugaresa.com.hr ili  marija.kovacevic@dugaresa.com.hr.