GRAD DUGA RESA|Službene stranice

NOVOSTI

NATJEČAJ ZA DODJELU FINANCIJSKIH POTPORA ZA SUFINANCIRANJE PROGRAMA/PROJEKATA UDRUGA OD INTERESA ZA GRAD DUGU RESU, A KOJE SU OSTVARILE FINANCIJSKU POTPORU FONDOVA EU I DRUGIH DONATORSKIH I SPONZORSKIH TIJELA U 2020. GODINI

Temeljem članka 26. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN broj 26/15), članka 18. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 05/15 i 11/18) i članka 60. Statuta Grada Duge Rese (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 02/13, 01/15, 06/17, 10/17 i 6/18 – pročišćeni tekst) gradonačelnik Grada Duge Rese koji dana 23. siječnja 2020. godine raspisuje Natječaj za dodjelu financijskih potpora za sufinanciranje programe/projekte udruga od interesa za Grad Dugu Resu, a koje su ostvarile financijsku potporu fondova EU i drugih donatorskih i sponzorskih tijela u 2020. godini. Tekst Odluke o raspisivanju Natječaja možete preuzeti ovdje a tekst Natječaja možete preuzeti ovdje.

Ukupna vrijednost natječaja iznosi 40.000,00 kn od čega je iznos od 10.000,00 kn namijenjen za sufinanciranje programa/projekata udruga sukladno Programu javnih potreba u kulturi Grada Duge Rese za 2020. godinu iz područja kulture, a iznos od 30.000,00 kn za sufinanciranje programa/projekata udruga iz ostalih područja djelovanja.

Upute za prijavitelje možete preuzeti ovdje.

OBRASCI KOJI ČINE NATJEČAJNU DOKUMENTACIJU
1. Obrazac zahtjeva za dodjelu sredstava možete preuzeti ovdje
2. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja možete preuzeti ovdje.
3. Obrazac izjave o partnerstvu (ako je primjenjivo) možete preuzeti ovdje
4. Obrazac izjave o točnosti i istinitosti podataka možete preuzeti ovdje.

OBVEZNI PRILOZI PRIJAVE NA NATJEČAJ
1. Obrazac opisa projekta (preslika) ukoliko nije sastavni dio Ugovora
2. Obrazac proračuna projekta (preslika) ukoliko nije sastavni dio Ugovora
3. Potvrda Ministarstva financija/Porezne uprave o stanju javnog dugovanja za prijavitelja i partnere iz koje je vidljivo da organizacija nema duga (Prije potpisivanja ugovora o sufinanciranju programa ili projekta)
4. Uvjerenje nadležnog suda, ne starije od 6 mjeseca, da se ne vodi kazneni postupak protiv osobe ovlaštene za zastupanje prijavitelja udruge ((Prije potpisivanja ugovora o sufinanciranju programa ili projekta)

Rok za prijavu na natječaj je do iskorištenosti osiguranih sredstava.

Temeljem Natječaja Grada za dodjelu financijskih potpora za sufinanciranje programa /projekata udruga od interesa za Grad Dugu Resu, a koje su ostvarile financijsku potporu fondova EU i drugih donatorskih  tijela u 2020. godini od 23. siječnja 2020. godine, na prijedlog  Povjerenstva za ocjenjivanje, Gradonačelnik Grada Duge Rese donio je dana 06. ožujka 2020. Odluku o dodjeli financijskih potpora udruga u  2020. godini koju možete preuzeti ovdje.

Odluku Gradonačelnika o obustavi dijela natječaja za dodjelu financijskih potpora sufinanciranje programa /projekata udruga od interesa za Grad Dugu Resu, a koje su ostvarile financijsku potporu fondova EU i drugih donatorskih  tijela u 2020. godini možete preuzeti ovdje.